Lleida
19 - 35° C (sol i núvols)
97% 26 km/h

19 juliol 2018

Renda per a la dignitatDimecres passat, el Parlament català va aprovar la Llei de la renda garantida de ciutadania, que desenvolupa l’article 24.3 del nostre Estatut. Proposta de llarg recorregut, ja que es va iniciar des de la societat civil, amb la recollida de més de 121.000 firmes. Llei similar a les que gaudeixen al País Basc, Aragó, València o les Illes Balears. Aquesta renda mínima garanteix un mínim vital de dignitat a la persona que l’ha de percebre. Esperem que aquesta llei sigui capaç d’ordenar i racionalitzar els 177 tipus d’ajuda diferents que tenim a casa nostra i que no sobrecarregui, encara més, la tasca dels treballadors i treballadores socials. Però, ai las! també neix amb mancances; la primera rau en què no te memòria econòmica. Totes les normes d’aquest tipus necessiten un pressupost, una partida econòmica per poder desplegar-la, i ves per on, aquesta és al sac de les que no tenen partida econòmica, com la llei d’igualtat. La segona mancança consisteix en què neix sense l’acompanyament d’uns bons plans d’ocupació laboral, absolutament necessaris si parlem d’inclusió social i d’igualtat d’oportunitats. Tant de bo m’equivoqui però crec que el seu futur no és gaire esperançador si continuen manant els d’ara, independents o no.SOBRE L´AUTOR

0 Comentaris

    No comments

Aporta el teu comentari

Add comment - required field

Amb el suport de: