Lleida
1 - 15° C (sol i núvols)
97% 26 km/h

20 març 2018

Direcció

Director

jrribe@lamanyana.cat

Administració

Cap Administració

mjmanzano@lamanyana.cat

Administratiu

jdelmas@lamanyana.es

Administrativa

mespachs@lamanyana.es

Recepció

lamanyana@lamanyana.es

Manteniment

lamanyana@lamanyana.cat

Redacció

Cap de LM 24h

web@lamanyana.cat

Publicitat

Cap de Publicitat

dgonzalez@lamanyana.cat

Dissenyador

ajou@lamanyana.es

Redactora de publicitat

Maquetació i Edició

Edició

edicio@lamanyana.es

Edició

edicio@lamanyana.es

Edició

edicio@lamanyana.es

Amb el suport de: