Lleida
15/33° C (sol)
97% 26 km/h

Actualitat sobre el coronavirus


L'Ajuntament d’Alcoletge crea un pla d’ajudes de 45.000 € per mitigar els efectes provocats per la Covid-19La iniciativa sorgeix en el marc de la situacio? socioecono?mica actual causada per la pande?mia


L’Ajuntament d’Alcoletge ha creat un pla d’ajudes amb una previsio? total de 45.000 € per tal de mitigar els efectes provocats pel virus Covid-19 al municipi. La iniciativa, impulsada per l’equip de govern format pel grup municipal "Unides i Units per Alcoletge - Prima?ries Catalunya", i oberta a altres grups municipals, vol donar resposta a la situacio? socioecono?mica generada per l’efecte del virus i a la necessitat d’engegar un pla d’ajudes socials i econo?miques per a diferents col·lectius que n’estan patint les consequ?e?ncies. Aixi?, aquest fons es distribuira? en un pla d’ajudes d’emerge?ncia social, en un pla per a comerc?os, auto?noms i empreses, en un per a la cultura i l’educacio?, i per a l’agricultura i la salut.

Pel que fa al pla d’ajudes d’emerge?ncia social, l’Ajuntament creara? un fons de 20.000 € adrec?at a fami?lies i a persones especialment vulnerables que s’han vist afectades per la crisi sanita?ria provocada per la Covid-19. Per tal d’obtenir aquesta ajuda econo?mica, es fixaran unes bases que determinaran les condicions i els criteris a complir i que es tramitaran, oportunament, tenint en compte l’assessorament dels serveis socials. A me?s, l’Ajuntament ampliara? la partida de Ca?ritas a 100 € me?s mensuals durant sis mesos i anima a la poblacio? a col·laborar en l’obtencio? de me?s aliments per a fami?lies vulnerables. Tambe?, esta? prevista la contractacio? d’una persona de reforc?, durant el mateix peri?ode de temps, amb l’objectiu de donar suport i fer un seguiment me?s acurat de la situacio? de les persones i fami?lies vulnerables.

El pla d’ajudes adrec?at al comerc?, auto?noms i empreses tindra? una dotacio? ma?xima total de 5.000 € i es destinara? a la creacio? de pa?gines web, a la promocio? del comerc? online per a comerc?os i establiments del municipi, i a la creacio? d’un directori d’empreses interactiu a la web municipal. Tambe?, i amb l’objectiu d’impulsar el comerc? local, es dura? a terme una campanya publicita?ria, aixi? com l’articulacio? de sortejos per obtenir vals bescanviables a consumir en comerc?os del municipi, el repartiment de gels i mascaretes de pantalla a tots els comerc?os locals i l’ajornament en el cobrament de les taxes municipals.?

En els a?mbits de la cultura i l’educacio?, l’ajuda a les fami?lies en la quota de l’Escola Municipal de Mu?sica durant els mesos de maig i juny, l’ampliacio? de l’oferta online formativa, l’adaptacio? d’esdeveniments festius i culturals a la situacio? actual i el disseny i potenciacio? de visites virtuals al Centre d’Interpretacio? de la Guerra Civil, so?n algunes de les iniciatives que es duran a terme des de l’Ajuntament del municipi.

En el camp de l’agricultura, es realitzara? un estudi de l’adequacio? del pavello? per a possibles casos de Covid-19 que es puguin produir durant la campanya de fruita, a me?s de la creacio? d’una borsa de treball per a aquesta i el disseny d’un pla especial de neteja per a desinfectar mobiliari urba? i carrers.

Pel que fa a l’a?mbit de la salut, des de l’Ajuntament d’Alcoletge es fara? un donatiu de 2.000 € destinat a la recerca del virus Covid-19.

Més notícies a l'edició de LA MAÑANA en paperSOBRE L'AUTOR

Articles relacionats