Lleida
17/36° C (sol)
97% 26 km/h

Actualitat sobre el coronavirus


Prop de 12.800 autònoms de Lleida cobren demà la prestació extraordinària per la crisi de la Covid-19Representa el 95% de les sol·licituds de prestació presentades a la demarcació, que ascendeixen a 13.409


Més d'1,4 milions d'autònoms cobraran demà la prestació extraordinària per a autònoms impulsada per a fer front a la crisi provocada per la Covid-19, una xifra que a la demarcació de Lleida suposarà el cobrament a prop de 12.800 autònoms. Aquesta xifra representa el 95% de les sol·licituds de prestació presentades a la demarcació, en total 13.409.

En termes globals, l'import previst per al pagament de demà és d'uns 1.200 milions d'euros, que sumats als desemborsats els passats 17 i 30 d'abril, suposen al voltant de 2.500 milions d'euros en prestacions.

Aquesta mesura va ser aprovada en el Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, després de la declaració de l'estat d'alarma. La seva quantia és de, com a mínim, 661 euros mensuals (l'equivalent al 70% de la base reguladora) i a més comporta l'exoneració de quotes a la Seguretat Social de manera temporal. El seu objectiu és protegir la falta o minvament considerable d'ingressos dels autònoms i autònomes en la situació excepcional provocada per la Covid-19 i contribuir a la supervivència del seu negoci.

A data 26 de maig, hi ha 1.412.605 autònoms amb aquesta prestació concedida, el 94,62% dels 1.492.768 treballadors per compte propi que l'han sol·licitat. Del total, el 2,13% està en tràmit i únicament el 3,24% restant han resultat denegats.

Beneficiaris

Els sectors amb més beneficiaris de la prestació són Comerç (351.627), Hostaleria (261.336), i Construcció (152.646). Entre aquests tres sectors, superen la meitat de les sol·licituds concedides. D'altra banda, les comunitats autònomes amb un major nombre de receptors són Andalusia (253.244), Catalunya (233.582), Madrid (179.425) i Comunitat Valenciana (160.636).

Per a accedir a aquesta prestació, el treballador o treballadora per compte propi ha d'estar inscrit en el règim de la Seguretat Social corresponent. El requisit és veure's afectat pel tancament del negoci a causa de la declaració de l'estat d'alarma o haver sofert un minvament del 75% en la facturació del mes natural anterior a la data de la sol·licitud. En general, es prendrà de referència la mitjana mensual del semestre anterior, excepte en alguns col·lectius, com el règim agrari, de la mar –amb activitats molt estacionals- o de la cultura i l'espectacle, en els quals el període de càlcul s'adapta a les seves peculiaritats.

Per a acreditar la pèrdua d'ingressos, el sol·licitant ha d'aportar la informació comptable que ho justifiqui. Per a això podrà presentar des de la còpia del llibre de registre de factures emeses i rebudes, el llibre diari d'ingressos i despeses, el llibre registro de vendes i ingressos, fins al llibre de compres i despeses. Si no està obligat a portar aquesta documentació de comptabilitat, valdrà qualsevol mitjà de prova admès en dret, com el taxímetre en el cas dels taxistes.

Per a sol·licitar aquesta prestació, un tràmit que s'ha de realitzar a través de les mútues col·laboradores de la Seguretat Social, no es requereix període mínim de cotització. A més, és compatible amb qualsevol altra prestació de la Seguretat Social que el sol·licitant vingués percebent i fos compatible amb l'acompliment de l'activitat que desenvolupava.

La Tresoreria General de la Seguretat Social ja ha retornat la part corresponent de la quota de març d'1.028.016 autònoms i autònomes als quals se'ls va concedir la prestació després d'haver passat l'ordre de cobrament. L'import de la devolució ascendeix a 169,06 milions d'euros.

Més notícies a l'edició de LA MAÑANA en paperSOBRE L'AUTOR

Articles relacionats