Lleida
21/34° C (sol)
97% 26 km/h


Agricultura abona 524.600 euros d'ajuts directes associats al sector ramader del boví d'engreix de 2019 a 2.014 beneficiarisJuntament amb el pagament de l'abril, el sector haurà rebut 5.990.888 € euros en concepte d’ajuts directes associats als caps de bestiar


El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) de la Generalitat de Catalunya paga aquest divendres, 29 de maig, el 10% pendent dels ajuts directes associats al sector del boví d’engreix, un cop establerts pel Ministeri els imports unitaris definitius de 2019. Els 2.014 beneficiaris inclosos en aquest pagament complementari rebran un import total de 524.600 euros, corresponents als ajuts a les explotacions de boví d’engreix, tant aquelles en què els vedells procedeixen de la pròpia explotació com si han nascut fora de l’explotació, i les explotacions de boví d’engreix amb drets especials de 2014.

En total, juntament amb el pagament del mes d’abril, el sector haurà rebut 5.990.888 € euros en concepte d’ajuts directes associats als caps de bestiar.

Els imports unitaris per cap de bestiar es poden consultar en el document ‘Imports unitaris ajuts associats, per hectàrea o per cap de bestiar’.

Amb aquest nou pagament, el DARP ja ha pagat 263.343.298 euros pels ajuts directes dissociats i associats agrícoles i ramaders de l’any 2019.

Aquests ajuts, que formen part del primer pilar de Política Agrària Comuna (PAC), estan finançats al 100% pel Fons Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA), i estan destinats a atendre sectors específics amb risc de disminució o abandonament de la producció.

Les resolucions vinculades a aquests pagaments no es publicaran fins a l'aixecament de l'estat d'alarma imposat per l'Estat mitjançant el Real Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declarava l'estat d'alarma per a la gestió de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, inclòs. Malgrat això, els sol·licitants dels ajuts poden accedir a les dades del pagament a través de l'aplicació DUN.

Un cop es reverteixi aquesta situació excepcional, s'informarà del dia de la publicació de les resolucions que hagin quedat pendents i del termini per la presentació de recurs d'alçada, si escau. 

Més notícies a l'edició de LA MAÑANA en paperSOBRE L'AUTOR

Articles relacionats