Lleida
17-33° C (sol)
97% 26 km/h


Consum fomenta que els establiments millorin l'etiquetatge de les fruites i hortalisses que venen a CatalunyaL'ACC ha inspeccionat 133 establiments d’arreu de Catalunya, dels quals el 79% han esmenat el errors d’etiquetatge detectats


La directora de l’Agència Catalana del Consum (ACC), Elisabeth Abad, ha presentat avui al Mercat de la Concepció de Barcelona, els resultats de la Campanya “Què cal saber sobre l’etiquetatge de les fruites i hortalisses fresques”, que es va endegar el passat més de novembre de 2018 i que ha finalitzat aquest mes d’abril de 2019, abordant tres àmbits d’actuació: divulgació, formació i inspecció.

En aquest marc la directora Elisabeth Abad ha ressaltat que “hi ha una abans i un després de la Campanya, i en fem un balanç positiu perquè  a través de les diferents accions que hem endegat, hem aconseguit que els establiments, mercats, supermercats i botigues de queviures de Catalunya, hagin millorat substancialment el compliment de la normativa en etiquetatge”. La directora també ha assenyalat que “ més enllà d’aquesta campanya que impulsa i dona informació per un bon etiquetatge, cal però una continuïtat en el temps en el seu compliment”.

L’objectiu principal de la campanya ha estat comprovar el grau de compliment normatiu de fruites i hortalisses venudes a doll, i més concretament que la informació que s’adreça al consumidor sigui precisa, clara i fàcil de comprendre i que no indueixi a error a les persones consumidores.

Pel que fa a l’actuació inspectora, s’ha realitzat a 133 establiments de Catalunya, i s’ha revisat l’etiquetatge de més de 7500 fruites i hortalisses fresques. Pel que fa a la resolució de les actuacions, destaca que el 79% dels establiments requerits han fet les esmenes indicades i l’Agència només ha incoat expedient sancionador a 26 establiments.

En relació amb la inspecció de l’etiquetatge de productes, el 76,8% de les fruites i hortalisses que han estat objecte de control, compleixen la normativa de consum. Per tipologia d’establiment, la majoria d’incompliments es troben en botigues especialitzades i de queviures, on el 35,7% de l’etiquetatge de les fruites i hortalisses inspeccionades no complia amb la normativa. (

133 actuacions inspectores arreu del territori de Catalunya

La Campanya s’ha realitzat entre l’últim trimestre de 2018 i el primer trimestre de 2019, amb 133 actuacions inspectores arreu del territori català. Pel que fa a l’àmbit territorial, s’han fet actuacions a 62 establiments a Barcelona, 30 a la demarcació de Tarragona, 21 establiments a Girona, 14 establiments a la demarcació de Lleida i 6 a Terres de l’Ebre.

L’ACC ha fet controls sobre la disponibilitat, la col·locació i la presentació de la informació alimentària obligatòria en fruites i hortalisses, tenint en compte les mencions establertes tant a la norma general –denominació comercial del producte, preu per unitat de mesura, zona d’origen–; com a les específiques –varietat, categoria, calibre (diàmetre/pes/longitud)–. En la programació, la campanya ha inclòs la diversitat d’establiments existents: mercats municipals, botigues especialitzades i de queviures i supermercats.

El 79% dels establiments han esmenat el errors d’etiquetatge i l’ACC només ha obert 26 expedients sancionadors

Pel que fa a la resolució de les actuacions inspectores arreu de Catalunya, dels 133 establiments inspeccionats, l’ACC ha detectat incompliments en matèria d’informació al consumidor en l’etiquetatge de fruites i hortalisses fresques en 122 establiments. Els incompliments són: manca de la denominació comercial, de la indicació de la varietat, de la categoria comercial, de l’origen o del preu.

En aquest sentit, el 79% dels establiments (96) han fet les esmenes requerides per la inspecció de consum, i l’ACC  només ha obert expedient sancionador per incompliment de la normativa a 26 establiments.

Dues sancions a Lleida

Pel que fa a l’àmbit territorial, dels 62 establiments inspeccionats a Barcelona, s’ha incoat expedient sancionador a 13; a Tarragona s’ha obert proposta sancionadora a 10 dels 30 establiments inspeccionats; a Girona a 1 establiment d’un total de 20; a Lleida, dels 14 establiments inspeccionats només a 2 i a Terres de l’Ebre, la inspecció als 6 establiments s’ha resolt sense cap proposta sancionadora.

Un 76,8% de les fruites i hortalisses inspeccionades compleixen la normativa

En tot l’àmbit territorial de Catalunya, l’ACC ha inspeccionat l’etiquetatge d’un total de 7523 fruites i hortalisses, de les quals el 76,8% compleixen amb la normativa establerta, mentre que només el 24,2% han presentat algun tipus d’incompliment en la informació adreçada a les persones consumidores.

40.000 fulletons informatius distribuïts per les botigues i parades dels mercats de Catalunya

Pel que fa a l’actuació divulgativa, l’Agencia Catalana del Consum (ACC) ha distribuït per les botigues i parades dels mercats dedicades a la venda de fruites i hortalisses fresques de tot el territori, 40.000 fulletons informatius explicant les dades mínimes que han de contenir obligatòriament les etiquetes i els casos en què hi ha normativa especifica.

La distribució al territori s’ha fet mitjançant els consells comarcals i els ajuntaments de les ciutats amb més població. La campanya de difusió s’ha reforçat amb l’emissió de la càpsula del 012 “Etiquetatge de fruites i verdures” per part de la Corporació Catalana de Mitjans; des del web consum.gencat.cat i a les xarxes socials de l’ACC (Twitter, Facebook, Canal ConsumTV i l’app Infoconsum).

Més notícies a l'edició de LA MAÑANA en paperArticles relacionats