Lleida
21/32° C (sol i núvols)
97% 26 km/h


El Govern té localitzades a les comarques de Lleida unes 9.000 hectàrees agrícoles en desúsA través de la Llei d’Espais Agraris, aprovada recentment al Parlament, vol donar-les un ús i posar-les en producció


El Govern de la Generalitat ha posat fil a l’agulla en la posada en marxa de la nova Llei d’Espais Agraris que té com a principal objectiu garantir la continuïtat de les activitats agrícola, ramadera i forestal.Catalunya té 45.662 hectàrees de  conreus abandonats de les quals 8.825 corresponen a la demarcació de Lleida, segons el Mapa d’Habitats de Catalunya. 

El Govern de la Generalitat a través de la Llei d’Espais Agraris, aprovada recentment al Parlament, vol donar-los un ús i posar-les en producció ja sigui per facilitar-ne l’accés als joves que volen dedicar-se a l’activitat agrícola o be per ajudar a empresaris del sector a ampliar les seves explotacions.La llei tot just comença a caminar i ara cal en primer lloc redactar el reglament que ha de desenvolupar la normativa. És en aquest procés, segons explica el director general de Desenvolupament Rural, Oriol Anson, on s’acabarà de definir com s’articula aquest registre de terres en desús i abandonades. 

Anson recorda que ara es tenen controlades aquestes 8.825 hectàrees de conreus abandonats a les comarques de Lleida, però falta identificar els propietaris, parlar amb ells i saber en cada cas quin és el motiu de l’abandó de les parcel·les i, a partir d’aquí, es tindrà en compte cada supòsit en particular. La llei establirà les condicions en què l’administració podrà forçar-ne l’arrendament. La posada en producció d’aquestes parcel·les abandonades no només ajudarà a mantenir i preservar l’activitat agrària si no que beneficia directament a la gestió del territori i la biodiversitat a més d’ajudar a la prevenció d’incendis. 

La nova Llei d’Espais Agraris preveu la creació de tres eines bàsiques per protegir l’activitat del sector agrícola. La primera, el Pla Territorial Agrari de Catalunya, fet a partir dels Plans Territorials Agraris Específics sobre àrees concretes, amb singularitats, és un instrument de planificació territorial sectorial agrària. Aquests plans, d’àmbit geogràfic coherent, hauran de contenir una estimació dels recursos disponibles, de les necessitats i dels dèficits territorials del sector agrari i seran impulsats, elaborats i redactats pel territori.La segona eina és l’anàlisi d’afectacions agràries com a instrument d’avaluació de l’afectació sobre l’espai agrari derivada de les intervencions que es facin en el territori. 

Segons la norma, aquest anàlisi ha d’establir les mesures correctores i compensatòries necessàries per minimitzar l’impacte sobre l’activitat agrària que s’hi desenvolupa. L’anàlisi d’afectacions agràries no prohibirà, però sí que posarà condicions a l’hora d’executar qualsevol infraestructura que es vulgui implantar i que afecti una zona agrària. El tercer dels instruments que planteja la nova norma és el registre de finques agràries en desús, pensat per protegir la producció agrària. 

Aquest registre té com a funcions gestionar les terres que es declarin com a infrautilitzades, per afavorir l’accessibilitat als professionals, joves o noves incorporacions que vulguin dedicar-se al sector, per afavorir el relleu generacional i la cohesió social. També establirà la renda de lloguer anual de les terres, així com les condicions per accedir a les finques i adjudicar-les en una procés de convocatòria pública per concurrència competitiva.Tal i com recull el preàmbul de la Llei, Catalunya té 3,2 milions d’hectàrees de superfície, de les quals el 21,6% són conreus de regadiu i de secà, el 7% són pastures i el 64% és forestal.

Més notícies a l'edició de LA MAÑANA en paperSOBRE L'AUTOR

Articles relacionats