Lleida
2 - 9° C (boira i sol)
97% 26 km/h


Les resolucions dels ajuts directes de la PAC es podran consultar a partir d'ara per internetAgricultura posa en marxa un nou sistema i, a partir de la campanya 2017, aquestes notificacions tindran format electrònic i no s'enviaran en paper


El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha presentat el nou sistema de notificació i consulta de les resolucions de pagament dels ajuts directes de la Política Agrària Comuna (PAC) que pretén simplificar i fer més ràpida la comunicació d'aquests pagaments. Així, a partir d'ara, les resolucions de la campanya de la Declaració Única Agrària (DUN) 2017 es notificaran amb un anunci que es publicarà al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat (e-tauler), i es podran consultar a través de l'aplicació 'Consulta pública' del departament. Fa anys que Agricultura treballa per optimitzar la gestió i la simplificació d'aquests tràmits i ara fa un pas més amb una nova millora tecnològica consistent en un nou mòdul de consulta pública amb la informació relativa a tots els pagaments i la de la resolució de cadascun dels ajuts.

D'aquesta manera, per poder efectuar la consulta, el beneficiari s'haurà d'identificar en l'aplicació 'Consulta pública' d'Agricultura amb el mateix codi i contrasenya que el departament li va facilitar a l'inici de la campanya DUN 2018. Així mateix, contra la resolució de l'ajut es podrà presentar recurs d'alçada en el termini d'un mes a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci de notificació a l'e-tauler.

El Departament d'Agricultura ve treballant fa anys en la millora de la gestió i la simplificació dels tràmits dels ajuts directes de la PAC. L'any 2007 les comunicacions sobre drets de pagament únic es van començar a generar amb una aplicació anomenada PUNIC, i s'enviaven per correu postal al beneficiari.

Més informació accedint al web com a subscriptor/-a en aquest enllaçSOBRE L'AUTOR

Articles relacionats