Lleida
6/16° C (sol i núvols)
97% 26 km/hEl Govern aprova la delimitació de l'entorn de protecció del monestir de Santa Maria de Gualter, a la Baronia de RialbEstà declarat Bé Cultural d'Interès Nacional i és un edifici que es pot admirar des de molts indrets al seu voltant


El Govern ha acordat aprovar la delimitació de l'entorn de protecció del monestir de Santa Maria de Gualter, a la Baronia de Rialb, a la Noguera. Està declarat Bé Cultural d'Interès Nacional, en la categoria de Monument Històric, en virtut del Decret de 3 de juny de 1931. És un edifici que es pot admirar des de molts indrets al seu voltant, en especial seguint la carretera C-1412b. La delimitació es presenta com el millor instrument per garantir la pervivència dels seus múltiples valors culturals en les millors condicions possibles. Per tant, la delimitació vol evitar que l'alteració de l'entorn del monument, entès com l'espai que dona suport ambiental al bé, pugui afectar els seus valors monumentals, la seva contemplació o el seu estudi.

Per això, entre altres aspectes, s'ha volgut que en aquest espai es vetlli per la visualització correcta del bé i per la integració harmònica de les possibles edificacions, instal·lacions o usos que s'hi puguin establir en el futur. L'entorn està delimitat per la carretera C-1412-b al nord; el camí a l'oest; el desnivell topogràfic existent al sud, que afecta parcialment una parcel·la, i, a l'est, pel límit del domini públic hidrogràfic del riu Segre. La dimensió de l'entorn garanteix la salvaguarda dels valors paisatgístics i ambientals sobre els quals se sustenta l'església.

Pel que fa al subsòl de l'entorn, caldrà controlar les intervencions que s'hi produeixin tant des de la vessant arqueològica, en relació amb possibles troballes relacionades amb el bé, com des de la vessant documental, per la informació històrica que puguin aportar. D'altra banda, l'afectació sobre les construccions i la seguretat física que poden comportar les actuacions al subsòl justifiquen, per si mateixes, la necessitat del control administratiu previ i la seva supervisió per part dels òrgans de control de les intervencions.

Més notícies a l'edició de LA MAÑANA en paperSOBRE L'AUTOR

Articles relacionats