Lleida
10 / 21° C (pluja)
97% 26 km/h


El Govern aprova el decret de convocatòria d'eleccions al Conselh Generau d'Aran el proper 26 de maigEls comicis coincidiran amb les eleccions municipals


El Govern ha aprovat el decret de convocatòria d'eleccions al Conselh Generau d'Aran pel proper 26 de maig, coincidint amb les eleccions municipals. El nombre de consellers o conselleres que s'escolliran per cada terçó és el següent: Pujòlo i Arties e Garòs, dos membres cadascun; Castièro, quatre membres; Marcatosa i Lairissa, un membre cadascun; Quate Lòcs, tres membres. El Conselh Generau d'Aran es constituirà el primer dia laborable després dels quinze dies naturals següents a l'endemà de l'acte de proclamació dels seus membres electes. El Govern també ha aprovat en el Consell Executiu d'aquest dimarts les normes complementàries a les eleccions; i la regulació de les subvencions i el control de la comptabilitat electoral en aquestes eleccions.

L'elecció dels consellers generals s'ha de fer d'acord amb el que disposa la legislació electoral, entre les candidatures que al terçó corresponent hagin aconseguit més d'un 5% del total de vots vàlids i en aplicació del sistema d'Hondt.

L'administració de la Generalitat, amb càrrec al pressupost del Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència per al 2019, qui subvenciona les despeses ocasionades als partits polítics, federacions, coalicions o agrupacions d'electors amb motiu d'aquests comicis, d'acord amb les regles següents: 291,84 euros per cada conseller electe; 0,58 euros per vot aconseguit per cada formació política en les circumscripcions electorals on com a mínim un membre hagi estat proclamat conseller; i 0,23 euros per cada elector d'una circumscripció electoral on la formació política hagi aconseguit un conseller electe, per les despeses originades per la tramesa directa i personal als electors dels sobres i les paperetes electorals, o de propaganda i publicitat electoral, sempre que la formació política hagi presentat llistes en totes les circumscripcions del territori d'Aran.

Eleccions a la presidència de les entitats municipals descentralitzades per al 26 de maig

El Govern ha aprovat aquest dimarts el decret pel qual es convoquen eleccions a la presidència de les entitats municipals descentralitzades de Catalunya per al proper dia 26 de maig, coincidint amb la convocatòria de les eleccions municipals. El president o la presidenta de l’entitat municipal descentralitzada es presentarà a través d’una candidatura per un partit, federació, coalició o agrupació d’electors, i serà escollit directament pels veïns de l’entitat. A Catalunya hi ha 65 entitats municipals descentralitzades.

Pel que fa als membres de la junta de veïns, els vocals es designaran segons els resultats de les eleccions per l’ajuntament corresponent de l’entitat municipal descentralitzada i serà la junta electoral de zona que ha de determinar, d’acord amb el que disposa la legislació electoral, el nombre de vocals que correspon a cada partit, federació, coalició o agrupació. Un cop realitzat això, els representants de cada candidatura han de designar entre els electors de cada entitat els que han de ser vocals. 

El nombre de vocals a escollir en cadascuna de les juntes de veïns es calcula d’acord amb l’article 81 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Més notícies a l'edició de LA MAÑANA en paperSOBRE L'AUTOR

Articles relacionats