Lleida
6/12° C (pluja)
97% 26 km/h

12 desembre 2019


Inicien les obres de Sant Martí que duraran fins al novembreRenoven el clavegueram i la xarxa de distribució d'aigua


La Paeria va començar ahir les obres de millora del clavegueram i la xarxa de distribució d’aigua del carrer Sant Martí, que està previst que s’allarguin fins al mes de novembre.

La renovació del clavegueram i la xarxa d’aigua del carrer Sant Martí, que va començar ahir, és l’actuació més important que es farà en aquest àmbit durant l’any 2019, inclosa en el Pla Director d’Abastament d’Aigua i amb un pressupost total de 728.000 euros. L’actuació, que afectarà un tram en concret del carrer, també preveu la renovació de la canonada general que passa per aquesta via i que enllaça amb els dipòsits d’aigua de la Seu Vella. 

L’actuació comporta restriccions provisionals al trànsit, ja que s’interromp el pas per a vehicles pel carrer Sant Martí des de Prat de la Riba fins a Camp de Mart fins al final de les obres. S’habilita com a alternativa pel veïnat i per l’accés a equipaments com la Panera, l’Orfeó i la Seu Vella l’itinerari per Prat de la Riba-Onofre Cerveró (que passarà a ser de doble sentit de forma provisional)-Camp de Mart i Sant Martí. El trànsit per Bonaire i Camp de Mart no es veurà afectat.

Pel que fa a la xarxa d’aigua potable, per una banda s’actua en la renovació de la canonada general, que actualment té 35 centímetres de diàmetre i és de fibrociment. Aquesta conducció ha arribat al final de la seva vida útil i es procedirà a la seva substitució per una nova canonada general més resistent, feta de fosa d’acer, i amb més capacitat (50 cm de diàmetre). D’altra banda, es renova també la xarxa de distribució, que és la que dona servei directament als usuaris, ja que es troba molt deteriorada. S’instal·len canonades de polietilè de 125 mm de diàmetre i també es renoven totes les escomeses domiciliàries. 

En quant al clavegueram, s’han constatat deficiències a la xarxa actual que aconsellen també la seva renovació total. Comprèn un total de 66 metres lineals de col·lector de 50 centímetres de diàmetre i la rehabilitació interior de 190 metre lineals de clavegueres, que es farà amb el sistema de mànega contínua per no haver d’obrir rases. També es renovaran les escomeses domiciliàries en mal estat.

Ampliació de voreres

L’actuació que es porta a terme també comportarà la reconstrucció del paviment del carrer, donant més espai per als vianants i augmentant l’enjardinament. Les voreres tindran una amplada de quatre metres en la major part del carrer, excepte el pont on es mantenen aparcaments de càrrega i descàrrega. El carril de circulació serà més estret que l’actual. També es milloraran les cruïlles de Sant Martí amb Camp de Mart i de Sant Martí amb Bonaire, que passaran a tenir una configuració de plataforma elevada, feta amb llambordes i de prioritat per als vianants. Està previst que les obres finalitzin el 30 de novembre.

Per la seva banda, el president de l’Associació de veïns de Jaume I, Jaume Millas, va assegurar ahir que “són unes obres molt necessàries perquè feia molt temps que no es renovava”. De la mateixa manera, Millas també va dir que de moment les obres no estan tenint una afectació important al veïnat i als comerços perquè els passos alternatius que han donat són suficients i el tram afectat no és molt llarg.

Més notícies a l'edició de LA MAÑANA en paperArticles relacionats

Amb el suport de: