Lleida
6/23° C (sol)
97% 26 km/h

Actualitat sobre el coronavirus


La Plataforma pel Morera creu que la Paeria ha perdut 5 mesos i ha posat en risc el projecte del nou museuLes causes al·legades per la UTE per aturar les obres a l'estiu ja havien estat estudiades pels organismes competents


La Plataforma Compromís Museu Morera creu que la Paeria ha perdut el temps durant els cinc mesos que porten aturades les obres del nou equipament perquè podria haver iniciat un procediment per l'incompliment del contracte i exercir la potestat sancionadora contra la UTE, sense perjudici de mantenir la via de la negociació que es considerés convenient per solucionar els problemes d'execució de l'obra. Segons la Plataforma, aquest endarreriment ha posat en risc el projecte de la nova seu, davant la possibilitat de perdre algun dels ajuts atorgats, especialment el que ve del programa europeu FEDER. És per això, que consideren que es pot haver causat un perjudici econòmic a la ciutat de Lleida.

La Plataforma ha fet arribar aquesta conclusió a través d'un comunicat de premsa una vegada analitzada la documentació per la construcció de Museu d'Art Jaume Morera a la seu de l'antiga Audiència, que els va ser lliurada per l'Ajuntament la setmana passada. Assenyalen que han pogut constatar que totes i cadascuna de les causes al·legades amb posterioritat a l'adjudicació i a l'acta de replanteig i inici d'obra per la UTE, ja havien estat estudiades i informades favorablement pels organismes competents, tal i com es van incorporar al projecte definitivament aprovat. En aquest sentit, apunten que només en el cas de les restes arqueològiques, de les que ja es preveia la seva existència, faltava determinar la potència del jaciment per poder concretar la despesa.

És per això, que segon la Plataforma, atesa la prerrogativa d'interpretar els plecs dels contractes públics per part de l'Administració contractant i les diferents i successives al·legacions de la UTE que mantenen aturada l'obra durant més de cinc mesos, creuen que la Paeria podria haver iniciat un procediment per incompliment del contracte i exercir la potestat sancionadora contra la UTE, sense perjudici de mantenir la via de negociació que es considerés convenient per solucionar els problemes d'execució que poden sorgir dins el marc establert en el propi contracte i el de la Llei de contractes del sector públic.

La Paeria no podia iniciar l'obra fins que Hisenda els va cedir l'edifici a finals de 2018

Els especialistes de la Plataforma han analitzat la documentació facilitada per la Paeria i han redactat un seguit de conclusions cronològiques de deriven amb la paralització de les obres. Així, esmenten que el 3 de maig de 2017, la Comissió Municipal de Patrimoni Cultural, emet un informe en el sentit que resulta procedent mantenir la planta superior de projecte atès el programa museístic, tot i la declaració de protecció de l'edifici de l'antiga Audiència.

El 6 de juny del mateix any es va signar el conveni amb la Generalitat per a la concessió d'1 MEUR de subvenció per fer el museu i s'indica que s'abonarà en base a terminis i imports prèvia justificació de la Paeria que estan executades les obres corresponents a cada fase del projecte. Al novembre del 2018 la Paeria va haver de demanar a la Generalitat mantenir l'anterior conveni però endarrerir un any tota la execució del projecte i no és fins al 28 de desembre del mateix any que el Ministeri d'Hisenda signa la modificació de la cessió d'ús de l'edifici de l'antiga Audiència per poder fer el Museu. Per tant, no és fins aquesta data que la Paeria no podia iniciar l'obra atès que no tenia la cessió de l'edifici.

L'octubre de l'any passat la Paeria va tornar a demanar a la Generalitat la modificació dels pactes del conveni i el 28 d'aquell mes es va signar el nou conveni mantenint l'import de la subvenció, 1 MEUR, però amb condicions. La finalització d'aquest nou conveni està fixada el 31 de març de 2021.

Més notícies a l'edició de LA MAÑANA en paperSOBRE L'AUTOR

Articles relacionats