Lleida
6/15° C (sol)
97% 26 km/hLes darreres excavacions a l'ermita de Sant Jaume de la Granja d'Escarp determinen quatre fases constructivesEls treballs s'han dut a terme amb vista a un futur arranjament de tot l'interior de la construcció


Les darreres excavacions dutes a terme a l'ermita de Sant Jaume de la Granja d'Escarp (Segrià) han determinat que l'edificació va passar per quatre fases constructives, que van des del segle XVII fins al XX. Durant la segona quinzena de setembre, s'ha dut a terme la segona campanya d'excavació arqueològica a l'ermita amb l'objectiu de determinar les fases constructives per tal de poder procedir en un futur a l'arranjament de tot l'interior de la construcció. Els treballs han estat duts a terme per la Secció d'Arqueologia de la Diputació de Lleida, amb la participació de voluntaris i personal aportat per l'Ajuntament de la Granja d'Escarp. També hi ha col·laborat l'Associació d'Amics de l'Ermita de Sant Jaume i la Secció de Topografia de la Diputació de Lleida.

Els treballs han permès determinar l'existència de quatre fases constructives. En una primera (datada a la primera meitat del segle XVII), es va dur a terme el bastiment del cos quadrat situat a l'est del conjunt actual, amb porteta al mur nord i gran fornícula al mur de llevant. Segons els arqueòlegs, probablement, tenia un porxo per la banda occidental. En aquesta fase el paviment era de lloses.

A la segona fase (primera meitat del segle XVII), es va fer la reforma del cos anterior amb el bastiment d'un gran altar al costat de llevant que va tapar part de la fornícula. Durant aquella fase es va tapiar la porteta del costat nord i ara s'ha confirmat l'existència d'un cos per la banda occidental. Es va cobrir tot amb una cúpula semiesfèrica i amb petxines decorades i es va construir l'esglaó de carreus per la banda oest. El paviment era de morter vermellós.

Durant una tercera fase (segle XVIII), s'estima que es va fer la construcció del gran cos de ponent, una gran nau coberta a doble vessant sostinguda per dos arcs diafragmàtics de mig punt. Es van emprar dos permòdols com a llindar de la porta d'entrada. També es va construir un cor i es van col·locar paviments de rajola, amb inhumació secundària i una rampa i forats de bastida per l'obra.

La quarta i darrera fase correspon a la primera meitat del segle XX i inclou la remodelació de l'ermita, que posteriorment va patir la destrucció durant la Guerra Civil i que, ara, ha pogut recuperar la coberta.

Més notícies a l'edició de LA MAÑANA en paperSOBRE L'AUTOR

Articles relacionats