Lleida
9-25° C (sol i núvols)
97% 26 km/h


Lleida registra 212 divorcis en el primer trimestre de l'anyL'any 2018 hi va haver 894 dissolucions matrimonials


Les dades recollides pel Servei d'Estadístiques del Consell General del Poder Judicial reflecteixen que en el primer trimestre d'enguany hi va haver un total de 212 divorcis i 9 separacions a la província de Lleida.

La província de Lleida va registrar durant el primer trimestre de l'any un total de 212 divorcis. En aquest sentit, 124 van ser consensuats (amb acord entre les parts), mentre que 88 van ser no consensuats, segons les dades recollides pel Servei d'Estadístiques del Consell General del Poder Judicial fetes públiques ahir. De la mateixa manera, les dades reflecteixen que en els primers tres mesos del 2019 hi va haver una nul·litat matrimonial, cinc separacions consensuades, quatre separacions no consensuades, 31 modificacions de mesures consensuades, 61 modificacions de mesures no consensuades, 35 guarda custòdies de fills no matrimonials consensuades i 67 guarda custòdies de fills no matrimonials no consensuades.

Cal recordar que les demandes de dissolució matrimonial presentades l'any 2018 en els òrgans judicials de Lleida van aconseguir la xifra de 894. Pel que fa a les diferents formes de dissolució matrimonial, es van registrar 859 demandes de divorci a Lleida. En aquest sentit, hi hagué 480 divorcis consensuats, davant els 379 no consecuados. Paral·lelament, també hi va haver 35 demandes de separació (24 van ser separacions consesuadas i 11, no consensuades).

Pel que fa a les dades d'Espanya, en el primer trimestre de 2019 el nombre de demandes de dissolucions matrimonials, separacions i divorcis va mostrar un increment del 1,2 per cent respecte al mateix trimestre de 2018. A més, les separacions, consensuades i no consensuades , i els divorcis, contenciós o de mutu acord, també van mostrar un augment.

Més notícies a l'edició de LA MAÑANA en paperArticles relacionats