Lleida
19/36° C (sol)
97% 26 km/h

Actualitat sobre el coronavirus


Un sistema amb càmera de vídeo amb perxa telescòpica inspecciona la xarxa de clavegueram de LleidaSovint es troben col·lectors embossats per tovalloletes higièniques d’un sol ús


Aqualia està utilitzant aquests dies un sistema de control de les xarxes de sanejament. Es tracta d'un equip d'inspecció televisualitzada que inclou una càmera portàtil amb perxa telescòpica que permet la inspecció de la xarxa municipal  de clavegueram des de l'exterior per a detectar i prevenir possibles anomalies.

Aquests equips permeten comprovar l'estat interior dels col·lectors, detectar desgastaments mecànics provocats per l'erosió de l'aigua, estat de brutícia, possibles esquerdes, trencaments o fissures, infiltració d'arrels, localització d'objectes que obstaculitzin el pas del cabal i provoquin embussos continus, abocaments incontrolats i qualsevol altre problema que provoqui embussos o filtracions.

L'operatiu es dedica al manteniment anual dels 336 quilòmetres de xarxa de sanejament i dels 23.811 embornals que l'empresa planifica i coordina dins de treballs preventius, neteja de punts crítics de la xarxa, actuacions en període de pluges intenses, treballs correctius i serveis de guàrdia. Per fer aquestes tasques, Aqualia disposa de vuit persones amb dos camions i una hidronetejadora per a la neteja d’embornals, a més dels nous equips d’inspecció adquirits.

El responsable del servei municipal d’Aigües de Lleida, Joan Casanovas, ha explicat que “Periòdicament fem inspeccions a la xarxa de clavegueram en diferents zones de la ciutat. Aquesta setmana, amb la nova càmera telescòpica hem detectat que el col·lector de la Rambla Ferran estava parcialment embossat per l’acció de les arrels dels arbres i pel mal us de les tovalloletes higièniques d’un sol ús”.

A més, amb aquest control exhaustiu de l'estat de la xarxa de sanejament, Aqualia pot programar futures actuacions de neteja preventiva, o executar obres o millores en aquells trams que siguin denominats com a conflictius, evitant així riscos innecessaris.

Aqualia recorda que, a més d'aquestes tasques d'inspecció i neteges preventives que realitza, els ciutadans poden contribuir al manteniment de les instal·lacions evitant tirar brutícia que provoqui obstruccions i males olors als carrers. A més, aconsella no utilitzar el vàter com a paperera per a evitar problemes en el clavegueram i en els processos biològics de depuració.

Més notícies a l'edició de LA MAÑANA en paperArticles relacionats