Lleida
19/34° C (sol i núvols)
97% 26 km/h

Actualitat sobre el coronavirus


Urbanisme dona el vistiplau definitiu a la modificació del POUM de l'Albi en dos àmbits del municipiLa Comissió informa favorablement de la modificació per a la millora de l'entorn de la carretera de Cervià


La Comissió Territorial d'Urbanisme Lleida ha aprovat definitivament la modificació del Pla d'Ordenació Urbanística de l'Albi (Garrigues), promoguda per l'Ajuntament i centrada en dos àmbits de la localitat. Per una banda, al del carrer Molí de la Vila, un polígon classificat de sòl urbà consolidat, tot i que la urbanització inclou uns terrenys confrontants amb el camí de l'Horteta amb edificacions existents d'ús agrícola. De l'altra, en l'àmbit de la plaça de la Vellesa on s'esmena una errada en el planejament vigent, que qualifica tant els porxos de la plaça de la Vellesa, com els del carrer Major de sistema viari. La Comissió també ha informat favorablement de la modificació que permetrà la millora de l'entorn de la carretera de Cervià.

Pel que fa a l'àmbit del carrer Molí de la Vila de l'Albi, la Comissió no considera necessària la connexió viària entre el carrer de la Font vella amb el camí de l'Horteta, des d'un punt de vista de la mobilitat, ja que en la situació actual és un camí que neix al límit del sòl urbà, per accedir als horts, amb accés des del carrer Cavallers i fins al riu Gorgs. Aquesta connexió s'haurà de resoldre més al sud en el moment en què es desenvolupi el sòl urbanitzable no delimitat.

En l'àmbit de la plaça de la Vellesa, l'Ajuntament de l'Albi esmena una errada en el planejament vigent. Es justifica perquè els edificis afectats es troben consolidats històricament per sobre la planta baixa, i els porxos formen part del teixit i les edificacions històriques a preservar. A més, s'incorpora a la normativa la necessitat de mantenir els porxos en bon estat, amb els elements constructius el més semblant possible als originals.

La Comissió també ha donat conformitat definitiva a la modificació del POUM de l'Albi pel que fa al carrer de Vinaixa, número 7, que inclou una finca privada de forma poligonal de de 223 m2 de superfície sense edificar. Així s'aprova canviar la qualificació del sector de zona de nucli antic a sistema urbanístic viari. L'actuació permetrà l'eixamplament del carrer en aquest punt ampliant la visibilitat i el gir dels vehicles en la cruïlla entre els carrers Vinaixa i Castell. Així, es vol aprofitar l'oportunitat de millorar quantitativament i qualitativament l’espai públic i l'accessibilitat al nucli antic.

 

Informe favorable a la millora de l'entorn de la carretera de Cervià

D'altra banda, la Comissió d'Urbanisme de Lleida ha informat favorablement de la modificació del POUM de l'Albí pel que fa a la millora de l'entorn de la carretera de Cervià, que inclou la modificació d'espais lliures i zones verdes.

En conjunt, la proposta pretén modificar les delimitacions discontinues dels polígons d'actuació urbanística que dificulten el seu desenvolupament i la definició dels sistemes urbanístics d'espais lliures i zones verdes inclosos en sectors urbanitzables delimitats.

Es proposa una nova via verda en substitució de la via lateral de la carretera de Cervià, que va des del carrer Mossèn Anton fins a l'avinguda Catalunya, amb una dimensió en els punts més amples de fins a 80 metres. Es preveu mantenir la pineda existent, fet que millorarà la integració paisatgística al nucli. Pel que fa als habitatges, les modificacions preveuen una reducció total de 172, dels quals 136 són en sòl urbà i 36 en sòl urbanitzable delimitat, respecte del POUM vigent.

Quant a les reserves per habitatges de protecció pública, s'exclouen dels diversos polígons d'actuació urbanística i s'inclouen en sòl urbanitzable no delimitat, fet que facilitarà el desenvolupament dels programes d'actuació urbanística, per una banda, i la materialització de l'habitatge de protecció pública, per una altra, amb una proporció suficient per assumir les necessitats que puguin sorgir segons la seva temporalitat.

Més notícies a l'edició de LA MAÑANA en paperSOBRE L'AUTOR

Articles relacionats