Lleida
19/28° C (pluja)
97% 26 km/h

Actualitat sobre el coronavirus

Creu Roja atén a gairebé mig miler d'afectats per pobresa intermitentUn 37% ha aconseguit la inserció en el mercat laboral però encara necessiten una ajuda econòmica


La Creu Roja ha atès aquest any 448 persones que es trobaven en situació de pobresa intermitent a la demarcació de Lleida. L'entitat, que ofereix una intervenció personalitzada , ha contribuït al fet que 166 usuaris d'aquests serveis d'ajuda, hagin aconseguit inserir-se laboralment. Així s'ha presentat el dotzè estudi de l'Observatori de Creu Roja, sota el títol “Pobresa intermitent i fragilitat social”, que ha enquestat a 877 persones beneficiàries de les ajudes de la Creu Roja Catalunya, de les quals 169 van ser ateses en la demarcació de Lleida.

Un total de 2.424 persones en situació d'extrema vulnerabilitat van requerir l'ajuda de la Creu Roja Lleida durant el 2018 i, van rebre suport amb aliments, material escolar i ajudes econòmiques per a garantir les necessitats bàsiques. Els indicadors van mostrar l'any passat que tres de cada deu persones ateses es recuperava de la pobresa. No obstant això, l'observatori d'aquest 2019, analitza el mateix sector de població constatant que el 17,2% d'aquests usuaris que ja no requerien ajuda al 2018, la tornen a necessitar aquest 2019.

Així, les dades ens parlen que el col·lectiu que més pateix pobresa crònica són les dones (59,2%) i els majors de 50 anys. Un 14,2% d'aquestes famílies són monoparentals, és a dir, mares amb fills al seu càrrec.

A més, amb l'estudi del Observatori, s'ha constatat que malgrat que els serveis d'ocupació estan resultant positius, en molts casos els ingressos derivats de l'activitat laboral, no són suficients per a cobrir les despeses familiars de les persones ateses en Creu Roja. Així, el 47% de les famílies tenen uns ingressos mensuals de 600 euros, encara que la mitjana de despeses se situa en 734,46 euros.

Renda Garantida de Ciutadania

Un 46,8% dels enquestats a Lleida, desconeixen que és la Renda Garantida de Ciutadania, una xifra que demostra que es tracta d'un dret encara en construcció. Les persones que sí que la coneixen és perquè ja la reben i, encara així, un 72,4% continua necessitant ajuda de la Creu Roja. D'altra banda, hi ha persones que havent-la sol·licitat, els ha estat denegada perquè treballen o bé a jornada parcial o completa. Com que el procés per a accedir a aquesta renda resulta complex, l'entitat ha decidit per al següent any oferir assessorament i informació sobre com sol·licitar i tramitar aquesta ajuda econòmica.

Més notícies a l'edició de LA MAÑANA en paperSOBRE L'AUTOR

Articles relacionats