Lleida
21/34° C (sol)
97% 26 km/h

Actualitat sobre el coronavirus

Els centres escolars de l’Alt Pirineu i Aran reobren avui les aules amb ràtios de 8 a 15 alumnes per classeEducació espera que al voltant del 20% d’estudiants, sobretot els que acaben etapa, s’incorporin a les seves escoles i instituts


Els centres escolars catalans reobren enmig de recels aquest dilluns en els territoris en fase 2, és a dir, a l’Alt Pirineu i Aran, a més del Camp de Tarragona, Terres de l’Ebre, Catalunya Central, Alt Penedès, Garraf i comarques gironines.

Això sí, ho faran en els municipis on aquest 1 de juny no sigui festiu o no hagi estat declarat pels centres educactius com a dia de lliure disposició. Les ràtios seran d’entre 8 i 15 alumnes, i es preveu més activitat en els cursos que acaben cicle o per preparar proves. A les llars d’infants es permeten cinc nens.

El pla d’Educació estableix una ràtio de 8 o 10 alumnes a infantil, de 13 a primària i de 15 a secundària. El retorn sempre es voluntari. El departament marca directrius sobre distàncies, sobre higiene i neteja, i descarta activitats esportives i el servei de menjador (excepte en llars d’infants). Es preveu reprendre les classes de final d’etapa, sisè i quart d’ESO, així com la preparació de la selectivitat, però també es contemplen tutories individuals o en grup en qualsevol nivell. A infantil hi ha un servei d’acollida al matí.

Les entrades i sortides i les hores de pati seran esglaonades. Cada centre ha hagut d’elaborar el seu propi pla. Es prioritzarà l’assistència de menors en situació de major vulnerabilitat o que els seus progenitors treballin els dos fora de casa. El curs lectiu, però, acabarà en format telemàtic el 19 de juny.

Les instruccions recullen també quin professorat pot fer atenció presencial, descartant els majors de 60 anys o amb malalties cròniques. Els treballadors portaran mascareta, mentre que els nens l’hauran de portar si no es poden mantenir les distàncies (excepte els menors de cinc anys). El material haurà de ser individual, no es distribuirà paper excepte en casos imprescindibles. A infantil i primària també s’intentarà que les joguines siguin d’ús individual.

S’evitarà la manipulació d’eines i material comú, com el dels laboratoris, aules de música i informàtica. Com a annex, el pla del Departament d’Educació preveu qüestions com l ?ús de mascaretes, indicada per als docents. En la resta dels casos, a partir dels cinc anys estarà indicada si no es poden mantenir les distàncies.

També estableix els requisits per poder assistir al centre escolar: no tenir símptomes, no conviure o tenir contacte estret amb algun positiu confirmat o amb algú amb símptomes els 14 dies anteriors i tenir el calendari vacunal al dia. Per als infants amb una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció, es valorarà de manera conjunta si és millor que vagi al centre o no. En el cas del personal docent no hi podran anar majors de 60 anys o amb malalties cròniques, ni tampoc dones embarassades.

Les famílies hauran de presentar el primer de retorn al centre una declaració responsable per garantir que entenen la importància de no portar nens que puguin estar malalts.

Els alumnes hauran d’estar a una distància d’entre 1 metre i mig i dos, i es recomana que el professorat i la resta del personal que estigui amb cada grup sigui sempre el mateix. En la mesura del possible s’evitaran els espais compartits, els canvis d’aula i els desplaçaments per l’interior del centre. Les entrades i sortides hauran de ser de manera esglaonada, en intervals de 15-20 minuts. Es recomana que els pares no accedeixin a l’interior dels centres.

S’haurà de ventilar els espais abans d’entrar i sortir, i tres vegades al dia, almenys durant 10 minuts. Si pot ser, es deixaran les finestres obertes permanentment. Es netejarà amb especial atenció en les zones de més contacte, o compartides entre diferents alumnes. Es prioritzarà que cada infant utilitzi el seu propi material.

La mascareta, només quan no es puguin mantenir les distàncies

El conseller d’Educació, Josep Bargalló, va explicar ahir que l’alumne que no tingui les vacunes al dia el mes de juny “no pot anar a l’escola”.

En una entrevista, el conseller va assegurar que a dins dels centres educatius els nens no hauran d’anar amb mascareta i que els professors només l’hauran de portar quan tinguin contacte directe físic amb els alumnes i no puguin mantenir la distància de seguretat de dos metres.

Més notícies a l'edició de LA MAÑANA en paperSOBRE L'AUTOR

Articles relacionats