Lleida
4/12° C (sol i núvols)
97% 26 km/h


Més de 2.400 situació d’extrema vulnerabilitat necessiten ajuda humanitària de la Creu Roja a LleidaEl 17% de les persones que l’any 2018 van sortir de la situació de pobresa tornen a requerir novament el suport de l’entitat


Un total de 2.424 persones en situació d'extrema vulnerabilitat van requerir l’ajut de la Creu Roja Lleida durant el 2018 i van rebre suport mitjançant lliurament d'aliments, material escolar i ajudes econòmiques. Tot i que els indicadors macroeconòmics apunten al fet que els anys de crisis han passat, aquestes dades constaten que la recuperació econòmica no ha arribat encara als sectors més vulnerables de la població.

De fet, el 17,2% de persones que l’any passat no necessitaven ajuda, enguany la tornen a necessitar. Aquesta és una de les conclusions del 12è estudi de L’Observatori que duu per títol “Pobresa intermitent i fragilitat social” i han presentat avui a Lleida la presidenta de Creu Roja Lleida, Dolors Curià, i la Pilar Millán, responsable de l’Observatori a Creu Roja Catalunya. 

El document parteix d’una mostra de 169 persones enquestades telefònicament des de Creu Roja i que han estat ateses per l’entitat en programes per a persones en situació de vulnerabilitat a la demarcació de Lleida. Les enquestes s’han realitzat del 19 de març al 19 d’abril de 2019. 

L’estudi, en el que hi ha participat un total de 877 persones a nivell de Catalunya, posa de manifest que malgrat els resultats esperançadors que es van obtenir en 2018, la condició de les persones que han aconseguit sortir d’una situació de pobresa intermitent és extremadament fràgil. 

Majors de 50 anys i dones, col·lectius amb major cronicitat 

Tot i que es tracta d’una dinàmica generalitzada, els grups més vulnerables a la cronificació de la seva situació de pobresa són les dones (un 59,2%) i el grup d’edat amb més dificultats és el de les persones de més de 50 anys. De fet, aquest col·lectiu es troba en una clara situació de cronificació: el 58,8% de les persones d’entre 50 i 59 anys han necessitat ajuda al 2018 i també al 2019, percentatge que arriba al 69,2% entre els majors de 60 anys.

Per completar el perfil d’aquestes persones, cal destacar que el 55,6% de les persones enquestades tenen parella i descendència i el 14,2% són famílies monoparentals (mares amb descendència).  

Ingressos familiars i qualitat de l’ocupació, factor fonamental per a la recuperació

D’entre les persones que han tornat a necessitar ajuda al 2019, les que treballen (un 54,4%) superen les desocupades (un 45,4%). Es constata així, un cop més, que l’ocupació esdevé una condició necessària però insuficient per sortir de la situació de pobresa i que són la intensitat i la qualitat de la feina els factors fonamentals que incideixen en la recuperació de les persones.

En aquest sentit, cal assenyalar que el 47% de les famílies ateses tenen uns ingressos que se situen per sota dels 600€ mensuals, tot i que la mitjana mensual de despeses és de 734,46€. 

Renda Garantida de Ciutadania, un dret encara en construcció

El percentatge de lleidatans i lleidatanes enquestats que no coneixen què és la Renda Garantida de la Ciutadania és del 46,8%, una xifra que demostra que es tracta d’un dret encara en construcció. Les persones que sí la coneixen, el 36,7% ja la rep, però d’aquestes el 72,4% de les persones continuen necessitant l’ajuda de la Creu Roja. Pel que fa a les persones que l’han sol·licitat i se’ls ha denegat arriba al 21,6% i el principal motiu de denegació ha estat perquè treballen a jornada parcial o completa.

D’altra banda, el procés per accedir-hi resulta complex de manera que el 29% de les persones enquestades a l’estudi demana assessorament en el procés de sol·licitud i tramitació de la prestació.

Més notícies a l'edició de LA MAÑANA en paperSOBRE L'AUTOR

Articles relacionats