Lleida
6/21° C (sol i núvols)
97% 26 km/h


Acord per incrementar els salaris un 2,25% enguany, i un 2,50% el 2021, en el conveni de la Construcció de LleidaTambé fa un pas endavant en matèria d'igualtat, entre altres avenços


La comissió negociadora del Conveni col·lectiu del sector de la Construcció de la demarcació de Lleida ha acordat un increment salarial del 2,25% per a l'exercici 2020. L'increment és el mateix que el fixat l'any anterior i s'estableix que la pujada per al 2021 sigui del 2,50%. L'acord, signat aquest divendres entre la Federació de Gremis de la Construcció de Lleida i els sindicats UGT i CCOO, fa un pas endavant en matèria d'igualtat, entre altres avenços. L'àmbit d’aplicació d'aquest acord, que té una vigència de tres anys (2019-2021), afecta a tots els treballadors i empreses que tenen el seu centre de treball les comarques lleidatanes i que realitzen les activitats relacionades amb el sector de la construcció.

L' increment salarial pactat per aquest 2020 serà del 2,25% respecte a les taules salarials vigents a 1 de gener del 2020. Per a l'any 2021, es preveu que l'augment salarial sigui del 2,50%. Pel que fa a les hores extraordinàries, aquestes passaran a distingir els dies feiners dels festius. En el primer cas, es remuneraran a raó de l'hora ordinària dels conceptes salarials del conveni, amb un increment del 40%, i en el cas dels festius, l'increment serà del 75%.

L'acord també fa un pas endavant en matèria d'igualtat i, en aquest sentit, s'introdueix el compromís d'assolir la igualtat de dones i homes en l'àmbit laboral, la igualtat de tracte i la no discriminació per raó de gènere, així com també l'eliminació d'estereotips, fomentant el valor d'homes i dones en tots els àmbits. També s'incorpora la previsió del Reial decret-llei de mesures urgents per garantir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes en el treball i l'ocupació.

En relació amb els permisos i llicències, el conveni s'adapta a les recents modificacions de l'Estatut dels Treballadors en matèria d'igualtat, introduint el permís de lactància. També es clarifica, entre altres aspectes, que es considera desplaçament a efectes de permisos i llicències que la treballadora s'hagi de desplaçar a més de 100 quilòmetres a comptar des del seu propi domicili.

Finalment, pel que fa a les contingències comunes, el conveni també fixa que les empreses abonaran el 60% de la Base Reguladora durant els tres primers dies de la primera baixa de l'any. En quant a les contingències professionals, es determina que quan tingui lloc accident o malaltia professional, amb independència de les prestacions que percebi la persona treballadora, l'empresa abonarà el 100% de les pagues extraordinàries que li correspongui.

Més notícies a l'edició de LA MAÑANA en paperSOBRE L'AUTOR

Articles relacionats