Lleida
17/30° C (sol)
97% 26 km/h


Augmenten un 0,9% les pensions respecte a l’any passat a Lleida amb una mitjana de 866 eurosSegons dades de la Subdelegació espanyola del mes de març, que xifra en 99.256 persones les que reben algun subsidi


Un total de 99.256 persones gaudeixen de pensió a les Terres de Lleida, el que representa un 0,9% més que l’any anterior (98.341).

Així ho revelen les dades fetes públiques per la Subdelegació espanyola referents a les pensions del mes de març d’aquest any. En aquest sentit, destaca que els beneficiaris cobren, de mitjana, una pensió de 866,76 euros al mes. Amb les xifres a la mà, es pot observar com aquesta quantitat és la més baixa de Catalunya, seguida de Girona amb 905,05 euros; Tarragona amb 957,66 euros i Barcelona amb 1.057,57 euros. Tot i ser la xifra més baixa, ha crescut un 5,8% respecte al març del 2018.

A nivell de territori català, les dades demostren que hi ha 1.729.258 pensionistes, és a dir, un 1’1% més que l’any passat. De la mateixa manera que també ha passat a la demarcació de Lleida, el sou que reben s’ha incrementat un 5,5% respecte a les dades de l’any anterior assolint així una subvenció de 1.022,90 euros.

Per categories

Dividint les dades per categories, l’anàlisi mostra com la major part de les pensions es deuen a una jubilació (60.881 persones a les comarques de Lleida), davant de casos de viudetat (24.741 euros a Ponent). En un tercer lloc, s’hi troba el motiu d’incapacitat permanent (10.375 persones), seguida de la rebuda per causes d’orfandat amb 3.186 persones i finalment la de favor dels familiars amb 73 persones.

Tal com reflecteix el quadre, en totes les categories ha augmentat el nombre de pensionistes, excepte en el cas de les pensions a favor dels familiars, que s’han mantingut en 73 persones a la demarcació de Lleida, i les de viudetat que han disminuït en cinquanta persones. Aques-ta anàlisi també permet comparar les dades per sexes, però per fer-ho cal recórrer a les dades del mes de febrer del 2019, on es pot observar com a les comarques de Lleida hi ha més dones que homes cobrant la pensió (un 29.2% respecte al 15,5% d’homes). A Catalunya, les dones també són qui més en gaudeixen, tot i que el percentatge disminueix fins al 21,1%. Unes xifres que han disminuït en ambdós sexes en comparació amb les del mes de març de l’any 2018, quan hi havia un 16% d’homes cobrant el subsidi i un 30,2% de dones rebent aquestes pensions.

Més notícies a l'edició de LA MAÑANA en paperSOBRE L'AUTOR

Articles relacionats