Lleida
21-37° C (sol)
97% 26 km/h


El Senat eximeix de l'impost d'AJD al banc i al client en la compra d'un primer habitatgeUna altra modificació és que la banca pugui vendre assegurances lligades a la hipoteca, encara que haurà d'acceptar pòlisses alternatives sense empitjorar per això les condicions del préstec.


El Senat ha modificat la nova Llei Hipotecària aprovada al Congrés, en introduir, amb la majoria del PP, que l'impost d'actes jurídics documentats (AJD) sigui tipus zero i no hagin de pagar-ho ni el banc ni el client quan es tracti de la compra d'un primer habitatge.

La Comissió d'Economia del Senat ha aprovat aquest dimecres introduir 27 esmenes a la ponència del projecte de llei, que va iniciar el seu tràmit al Congrés i que continua ara a la cambra alta.

La majoria de les esmenes acceptades són del grup parlamentari del PP (19), però també del PSOE (6) i de Cs (2), i entre elles destaca que tant la banca com el client puguin lliurar-se de l'impost d'AJD en la hipoteca d'un primer habitatge.

Un altre canvi fonamental és que en els contractes de préstec a tipus fix o mixt es pugui establir per contracte una compensació o comissió a favor del banc, amb un límit del 4% del capital reemborsat si es produeix en els primers deu anys de vida del préstec o del 3% més endavant.

Segons el PP, les comissions per reemborsament anticipat acordades al Congrés són "especialment greus" per als préstecs a tipus fix.

El text validat pel Ple de la Cambra Baixa el 20 de desembre establia aquestes comissions en el 2% durant els 10 primers anys i del 1,5% a partir d'aquest període, mentre el client havia de triar el tipus d'amortització a tres o cinc anys quan la seva hipoteca fora a tipus variable, amb comissions que seria del 0,25% o del 0,15%, respectivament.

"Aquestes comissions a tipus fix posarien dificultats al banc, que el traslladaria al client encarint el crèdit variable i no donant crèdits a tipus fixos", ha assenyalat a EFE la senadora del PP Arenals Serrano, que ha destacat la inclusió d'una esmena que impulsa els crèdits "verds" i que va ser rebutjada en el Ple del Congrés, malgrat haver-se inclòs durant el seu tràmit en comissió.

Es tracta d'activar préstecs "verds" per fomentar els edificis energèticament eficients tant per a la seva compra com per a la seva rehabilitació i que els bancs es beneficiaran d'aquestes "hipoteques verds" a canvi de no pagar l'impost d'AJD.

Una altra modificació és que la banca pugui vendre assegurances lligades a la hipoteca, encara que haurà d'acceptar pòlisses alternatives sense empitjorar per això les condicions del préstec i el client podrà renovar-les cada any.

"Es tracta de donar protecció i llibertat", ha puntualitzat Arenals, alhora que el PP ha donat suport més esmenes socialistes que "els socis que li subjecten la cadira a Sánchez" en referència al rebuig que ha generat aquesta llei en Podem.

El portaveu d'Economia de la formació estatge al Senat Ferran Martínez ha indicat a EFE que la nova llei hipotecària "és una herència del PP que recull el Govern de Pedro Sánchez", i ha criticat que no prevegi ni la dació en pagament ni la garantia d'una alternativa habitacional per a les famílies desnonades.

Entre les esmenes introduïdes del PSOE destaca que per als contractes anteriors a l'entrada en vigor de la Llei, en els quals s'incloguin clàusules de venciment anticipat, s'aplicaran les noves clàusules (12 quotes impagades o el 3% del capital principal prestat en la primera meitat de la vida del préstec, i 15 quotes i el 7% a la segona meitat), llevat que la previsió que continguin resulti més favorable per al deutor.

No és aplicable als contractes el venciment anticipat del qual s'hagués produït amb anterioritat a l'entrada en vigor d'aquesta Llei, s'hagués instat a un procediment d'execució hipotecària per fer-lo efectiu i estigués suspès.

El nou text que serà ratificat pel Ple del Senat la setmana que ve i que se'n sortirà amb la majoria popular també porta canvis sobre la taxació de l'immoble.

Es refereix al fet que la taxació es dugui a terme per una societat, servei de taxació d'un banc o un professional homologat amb l'objectiu de seguir dotant a les taxacions hipotecàries d'una especial seguretat enfront de la resta de valoracions i donar així estabilitat al sector financer .

Aquestes modificacions hauran de tornar a ser votades en el Ple del Congrés.

Més notícies a l'edició de LA MAÑANA en paperArticles relacionats