Lleida
20/37° C (sol)
97% 26 km/h

Actualitat sobre el coronavirus


Gairebé un milió i mig de catalans perceben pensions contributives i el 52% cobra 1.000 euros o menysEls pensionistes suposen el 19,7% de la població, segons dades de l'Idescat del 2018


A Catalunya viuen 1.498.196 pensionistes perceptors de pensions contributives de la Seguretat Social, el 19,7% de la població, segons dades de desembre del 2018 de l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat). El 52,5% cobra 1.000 euros o menys, una proporció que s'ha anat reduint des del 2011, quan representaven el 63,8%. Les diferències són importants entre homes i dones. El nombre de pensions ha estat d'1.701.954, el que representa que els pensionistes cobren 1,14 pensions de mitjana, ja que poden ser titulars de dues o més sempre que la suma de les mateixes no superi la pensió màxima.

Per grups d’edat, destaca en primer lloc el de pensionistes de 65 a 79 anys (774.109 persones i el 51,7% del total), seguit del de 80 anys i més (405.774 persones i el 27,1% del total) i del de 50 a 64 anys (231.875 persones i el 15,5% del total).

El nombre de dones pensionistes supera el d’homes, 51,1% i 48,9%, respectivament. Aquesta majoria de dones entre el total de pensionistes és deguda exclusivament als majors de 80 anys, on el 60,7% són dones, ja que a la resta de grups d’edat hi ha més presència d’homes que de dones.

Els pensionistes que cobren entre 1.001 i 2.000 euros han passat de representar el 29,4% del total l’any 2011 al 34,5% el 2018; i els que perceben més de 2.000 euros representen el 13% del total, mentre que l’any 2011 eren el 6,8%.

L'import brut percebut al desembre del 2018 és de 1.145 euros de mitjana, encara que quan es diferencia per sexe s'observa una important desigualtat entre homes (1.338 euros) i dones (961 euros). Aquest import ha augmentat un 18,8% respecte al 2011, però l’augment ha estat força superior en el cas de les dones (22,9%) que en el dels homes (15,6%).

En termes absoluts, les comarques amb més pensionistes són el Barcelonès (482.210), el Vallès Occidental (173.440) i el Baix Llobregat (153.033). A l'altre extrem hi ha l'Alta Ribagorça (738), el Pallars Sobirà (1.288) i l'Aran (1.388). En canvi, el percentatge de pensionistes respecte a la població situa amb els valors més alts el Berguedà (29,5%), el Ripollès (28,4%) i la Terra Alta (28,3%), i els més baixos a l'Aran (13,9%), l'Alt Empordà (15,7%) i la Cerdanya (15,7%).

El nombre de pensions per pensionista oscil·la entre l'1,11 del Tarragonès, el Baix Llobregat i el Baix Penedès i l‘1,23 del Ripollès.

Més notícies a l'edició de LA MAÑANA en paperSOBRE L'AUTOR

Articles relacionats