Lleida
2-14° C (sol)
97% 26 km/h


Més de 84.600 turismes de la demarcació no podran entrar a Barcelona a partir del 2020Se’ls vetarà l’accés en no tenir distintius mediambientals com a mesura per revertir la contaminació i el canvi climàtic


L’1 de gener de l’any que ve 84.687 cotxes dels 228.628 que hi ha matriculats a la demarcació de Lleida no podran entrar a Barcelona en no disposar d’un distintiu mediambiental. 

Segons les últimes dades facilitades per la DGT, que consten del 2018, aquestes xifres suposen un 37,04% dels cotxes totals que hi ha matriculats. En aquest sentit, cal tenir present que hi ha 16.348 vehicles que es desconeix si porten distintiu. Els vehicles afectats són turismes de gasolina matriculats abans del gener del 2000 i els automòbils dièsel matriculats abans del gener del 2006. Així mateix, també afecta a les furgonetes matriculades abans de l’1 d’Octubre del 1994 (prèvies a l’entrada en vigor a la normativa Euro 1) i les motos i ciclomotors matriculats abans del gener del 2003 (anteriors a la normativa Euro 2). 

Cal tenir en compte que aquests distintius es classifiquen en quatre grups: Cero, que comprèn vehicles elèctrics de bateria; vehicle elèctric d’autonomia estesa i vehicle elèctric híbrid endollable amb una autonomia mínima de 40 quilòmetres o vehicles de pila de combustible. D’aquests vehicles, a la demarcació n’hi ha 137 de matriculats. 

En segon lloc, el grup B correspon a aquells vehicles i furgonetes lleugeres de gasolina matriculats a partir del gener del 2000 i de dièsel, a partir de gener del 2006. Així mateix, també inclou els vehicles de més de vuit places i pesats, tant de gasolina com de dièsel, matriculats a partir del 2005. En aquest cas, la xifra a les Terres de Lleida ascendeix als 78.262 vehicles matriculats.

Pel que fa al tercer grup, el C, engloba els turismes i furgonetes lleugeres de gasolina matriculades a partir del gener del 2006 i de dièsel a partir del 2014. A Lleida l’any 2018 n’hi havia 47.234 de matriculats. 

Finalment hi ha els vehicles amb distintiu ECO, que inclouen els que híbrids endollables, híbrids no endollables, propulsats per gas natural o per gas liquat de petroli. Un tipus de distintiu que a Lleida compta amb 1960 vehicles que l’utilitzen, segons les últimes dades. 

Motos afectades

Aquesta normativa també tindrà una repercussió per altres vehicles com són les motos. En aquest cas, a la demarcació de Lleida n’hi ha 8.784 sense distintiu de les 31.358 que consten com a matriculades, segons les últimes dades facilitades per la DGT. En aquest sentit, destaca que la majoria de motos tenen un distintiu del tipus C, concretament 12.370 motos, mentre que el grup B aplega un total de 4.330 usuaris, el grup Cero 27 i finalment hi ha el grup ECO, que en el cas de les motocicletes, només n’hi ha quatre. 

Més notícies a l'edició de LA MAÑANA en paperArticles relacionats