Lleida
21-40° C (sol)
97% 26 km/h

23 juliol 2019

Direcció

Director

icalvo@lamanyana.cat

Subdirector

guillaumet@lamanyana.es

Administració

Cap Administració

mjmanzano@lamanyana.cat

Administratiu

jdelmas@lamanyana.es

Administrativa

mespachs@lamanyana.es

Recepció

lamanyana@lamanyana.es

Manteniment

lamanyana@lamanyana.cat

Redacció

Cap de LM 24h

web@lamanyana.cat

Cap de Tancament

Fotògrafa

selenagarcia@lamanyana.es

Fotògrafa

Publicitat

Maquetació i Edició

Edició

edicio@lamanyana.es

Edició

edicio@lamanyana.es

Amb el suport de: