Lleida
21/34° C (sol)
97% 26 km/h


La Diputació de Lleida preveu la incorporació gradual dels treballadors amb seguretat per garantir els serveisLa institució començarà a aplicar dilluns el seu pla de desconfinament amb uns serveis mínims restringits


La Diputació de Lleida començarà a aplicar dilluns el Pla de desconfinament aprovat en el ple d'aquest dijous. El Pla és fruit de l'acord al qual assolit amb la majoria dels representants dels treballadors, tant en el Comitè de Seguretat i Salut com en la Mesa Negociadora general i comuna del Personal funcionari i laboral de l'organisme, i recull les diferents etapes i condicions que s'hauran de seguir fins arribar a la nova normalitat i a la plena reincorporació de tota la plantilla de la institució i els seus organismes dependents. Prioritza la seguretat dels treballadors, garantint, d'una part, els serveis essencials a la ciutadania i, al mateix temps, permet als treballadors adoptar la modalitat de teletreball, quan sigui possible.

El Pla estableix els serveis que seran considerats de caràcter públic bàsic o estratègics, i detalla totes les actuacions de mesures de prevenció que s'han dut a terme als edificis dependents de la institució, com ara la neteja i desinfecció, lliurament d'equips de protecció individual, col·locació de papereres, cartellera informativa, presa de temperatura a tothom que accedeix als edificis, col·locació de mampares, dispensadors de gel hidroalcohòlic o marques de seguretat a terra.

Les fases aniran sempre vinculades a les fases de desescalada de la Regió Sanitària de Lleida, iniciant-se a partir del proper dia 1 de juny amb la incorporació d'uns serveis mínims restringits. A mesura que vagin avançant les fases, s'ampliarà la base de treballadors que s'incorporaran progressivament als seus llocs de treball de manera presencial. Per exemple, el personal catalogat com a vulnerable (amb patologies prèvies concretes o majors de 60 anys), no es reincorporaran al seu lloc de treball de manera presencial fins a la fase 3.

En l'àmbit de la conciliació familiar, el Pla prioritza l'aplicació dels sistemes de flexibilitat horària, règim de torns i fixació d'horaris especials en aquells treballadors amb fills menors de 14 anys o persones dependents a càrrec, i especialment amb els empleats públics amb fills menors de 12 anys o persones dependents a càrrec que s'hagin vist afectats pel tancament de centres educatius, de gent gran o persones discapacitades.

El Pla fa referència al fet que "en els llocs de treball que puguin teletreballar es prioritzarà aquesta modalitat". Així, es marquen una sèrie de torns a les oficines de treball, sempre garantint en els espais una distancia interpersonal mínima de 2 metres, i una rotació de torns i horaris que permetin la seguretat dels seus treballadors. A més, durant aquest període, es prioritzaran les reunions telemàtiques

El departament de Recursos Humans de la Diputació de Lleida ha fet arribar a tot el personal un vídeo on es mostren algunes de les mesures de seguretat implementades a l'interior dels seus edificis.

Més notícies a l'edició de LA MAÑANA en paperSOBRE L'AUTOR

Articles relacionats