Lleida
1 / 17° C (sol)
97% 26 km/h


La Junta de Govern aprova el Pla d’Igualtat de la PaeriaTambé ha donat llum verda a la nova convocatòria de les Beques Art i Natura a la Creació, que promouen les arts visuals, dotades amb 15.700 euros, i a la subvenció de 65.000 euros a la Fecoll.


La Junta de Govern de l’Ajuntament de Lleida ha aprovat avui el Pla d’Igualtat Intern de la Paeria, una eina de planificació per treballar de manera progressiva en la millora de la gestió de les polítiques del personal de l’Ajuntament que contribueixi a assolir la igualtat efectiva de dones i homes en el si de l’organització municipal. Entre els avantatges del Pla, hi ha la incorporació de la perspectiva de gènere a la gestió dels RRHH o l’aprofitament del talent. D’aquesta manera, s’estén el compromís de treballar per la igualtat més enllà del si de l’organització municipal, amb relacions contractuals de serveis i compres a tercers coherents amb aquest principi. El document té 6 eixos d’intervenció (1.Cultura política d’igualtat de gènere; 2. Igualtat en l’accés a l’ocupació; 3. Igualtat en les polítiques de formació i desenvolupament professional; 4. Mesures favorables a la conciliació de la vida laboral familiar i personal; 5. Condicions de treball i política salarial; 6. Condicions de treball, salut laboral i prevenció de riscos laborals), que alhora inclouen 10 línies d’actuació i 36 accions a desenvolupar en els 4 propers anys.

La metodologia utilitzada s’ha basat en la recollida de dades internes (descriptives i quantitatives), entrevistes personals amb persones amb capacitat de decisió de l’organització per recollir informació, opinió i suggeriments de millora, així com dos grups de discussió (amb professionals de perfils professionals diversos) per conèixer i contrastar els resultats del diagnòstic i un qüestionari on line.

L’Ajuntament de Lleida té una llarga trajectòria en l’impuls de polítiques de promoció de les dones i de la igualtat de gènere. Així ho mostra l’aprovació del III Pla Municipal de Polítiques d’Igualtat de Gènere a Lleida 2017-2021, que dona continuïtat al compromís de promoure la igualtat de gènere en tots els àmbits. El Pla té una doble finalitat: fer extensiva la igualtat de gènere i donar compliment a la normativa vigent (empreses de més de 250 treballadors/es).

D’altra banda, la Junta de Govern també ha aprovat que l’Ajuntament de Lleida, a través del Centre d’Art la Panera, convocarà una nova edició de les Beques d’Art i Natura a la Creació que tenen com a objectiu la promoció de la investigació i la creació en el camp de les arts visuals. Aquestes beques tenen una doble vessant: promoure a artistes visuals de qualsevol nacionalitat amb projectes en curs o inèdits vinculats a la natura i la cultura i articular i vertebrar el territori de les comarques de Lleida.

Hi aporta 15.700 euros que es distribueixen amb 4.000 € per a les dues beques i 7.700 € per a la manutenció, allotjament i espai de treball dels/les dos artistes guanyadors/es. El Departament de Cultura de la Generalitat hi participa a través del conveni que signa anul·lament al Centre d’Art la Panera, que contempla donar suport i estructurar iniciatives artístiques en el camp de les arts visuals contemporànies de la ciutat i el territori lleidatà. En aquesta direcció, s’especifica donar cobertura tècnica i administrativa a dos puntals de l’art contemporani a Lleida i comarques: el Museu d’Art Jaume Morera i el Centre d’Art i Natura de Farrera (que és una residència de treball per a artistes i investigadors d’arreu que va iniciar aquestes Beques el 2009 i a les quals ha augmentat la dotació a partir del 2016 amb la Paeria i la vinculació a La Panera).

També s’ha donat llum verda en la sessió d’avuai al conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Lleida i la Federació de Colles de l’Aplec del Caragol (Fecoll) per determinar la contribució al finançament i el suport tècnic de les activitats de la Fecoll. El conveni, que s’emmarca dins la competència pròpia de les administracions locals per promoure la cultura, estableix una dotació de 65.000 euros per a la difusió de la gastronomia i el patrimoni cultural de la ciutat, a través de la seva festa principal, l’Aplec del Caragol, i de les activitats vinculades durant l’any. S’ha de recordar que l’Aplec del Caragol és una festa declarada d’Interès Turístic Nacional i Festa Tradicional d’Interès Nacional.

Aprovació de diverses subvencions

La Junta de Govern Local d’aquest dimarts ha aprovat la convocatòria de subvencions de diverses àrees. Entre altres, el departament de Joventut té una dotació pressupostària de 7.110 euros per a la promoció de l’associacionisme juvenil (a entitats juvenils i la realització dels seus projectes i activitats) i l’Àrea de Polítiques d’Igualtat també té 11.000 euros de pressupost per promoure accions per situar les dones en condicions d’igualtat en els diferents àmbits de la vida social, cultural, econòmica i política del municipi.

Més informació accedint al web com a subscriptor/-a en aquest enllaçArticles relacionats