Lleida
22/39° C (sol)
97% 26 km/h


La Paeria contracta vigilants privats per impedir incidents als seus serveis socialsL'Ajuntament afirma que tan sols es tracta d'una mesura preventiva


La Paeria ha contractat un servei de vigilància privat per protegir els serveis bàsics d'assistència social de la ciutat, on en alguna ocasió s'han registrat incidents, discussions i amenaces. Així, des d'inicis de novembre i fins al 19 de gener s'han contractat els serveis de l'empresa Phoenix per 42.166 euros. Aquesta inversió permetrà pagar 1.760 hores de seguretat privada, que són flexibles i que es determinen en funció de les necessitats de el servei, de manera que queden vigilades sis dependències en diferents horaris i fins i tot dies de la setmana.

Els serveis socials municipals, distribuïts pels diferents barris, es dirigeixen a les persones que necessiten informació, valoració, assessorament o suport individual, familiar o comunitari per fer front a situacions de necessitat personal bàsica, de manca de cohesió social o familiar o de desigualtat . Les funcions dels vigilants són, entre altres, "protegir els equipaments i les persones que hi estiguin, duent a terme comprovacions, registres i prevencions necessàries".

Per tant, "poden efectuar controls d'identitat, d'objectes personals, paqueteria (i fins i tot el seu interior) en l'accés on es presten els serveis". La negativa a identificar-se o a permetre el control dels objectes personals faculta els vigilants a impedir l'accés o a ordenar l'abandó de el centre. Els vigilants també han d'impedir la comissió de delictes o infraccions i, si s'escau, poden retenir i posar els delinqüents a disposició de les forces de seguretat.

L'Ajuntament de Lleida, per la seva banda, ha informat que "en alguns espais hi ha un flux de moviment important i el servei s'ha contractat per atendre les necessitats de l'volum de persones que circulen per diferents motius, atès que es realitzen activitats, s'ofereixen serveis municipals, hi ha zones compartides per a ús social, etcètera ". I van afegir que aquest nou servei és preventiu, però no perquè s'hagin produït disturbis o problemes.

Més notícies a l'edició de LA MAÑANA en paperSOBRE L'AUTOR

Articles relacionats