Lleida
21/40° C (sol)
97% 26 km/h


Velocitat màxima de 30 km/h en bona part de les vies urbanes de la ciutatEl ple de la Paeria aprova un nou polígon industrial privat de 36 hectàrees entre l'Ll-11 i el Camí dels Frares


El Ple també ha donat el seu vistiplau a l'aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança de circulació de vianants i vehicles de Lleida. El canvi preveu establir que, de forma general, a totes les vies urbanes de la ciutat la velocitat màxima de circulació serà de 30 km/h, en lloc dels 50 km/h actuals. 

Tot i això, s'han previst excepcions per a carrers de plataforma única de calçada i vorera, on la velocitat màxima de circulació serà de 20 km/h; en les vies principals de la ciutat, on es senyalitzarà la velocitat màxima de circulació de 50 km/h; en vies exclusives de vianants, on els vehicles autoritzats no podran superar els 10 km/h; i en cas que hi hagi senyalització específica en un tram de carrer o zona on s'estableixi una velocitat diferent. 

El regidor de Mobilitat, Vialitat, Trànsit i Horta, Joan Ramon Castro, ha destacat que aquesta modificació va en la línia de promoure la pacificació del trànsit a la ciutat, com ja s'està fent també amb la conversió de determinats carrers en espais de vianants durant els caps de setmana i també busca reduir les emissions. "Volem una ciutat pensada per les persones, on sigui fàcil moure's a peu, en bicicleta o en patinet i es prioritzi el transport públic", ha assenyalat. 

Els tres grups de l'oposició -PSC, PP i Cs-, que s'han abstingut, han reclamat un major consens a l'hora de tirar endavant la mesura, de la mateixa manera que han aprofitat per criticar la vianalització d'alguns carrers durant els caps de setmana. 

Nou polígon industrial privat de 36 hectàrees entre l'Ll-11 i el Camí dels Frares

Altrament, el Ple del mes de juny, que s'ha celebrat de forma telemàtica, ha donat llum verda per unanimitat a l'aprovació provisional de la modificació del planejament urbanístic per tal de facilitar el desenvolupament del sector industrial SUR 35, uns terrenys de 36 hectàrees de superfície situats entre l'Ll-11 i el polígon industrial Camí dels Frares. La modificació del pla parcial d'aquest sector té com a objectiu disminuir les càrregues d'urbanització previstes, per tal de garantir la viabilitat de l'àmbit, afavorint així la implantació de nova indústria a la ciutat de Lleida, de forma coordinada amb els sectors industrials i les infraestructures existents.

La proposta planteja incrementar les zones verdes de 66.036 a 70.118 metres quadrats, mentre que es redueix l'espai destinat a vials de 53.245 a 28.801 m2 i les cessions de 148.222 a 127.860 m2. L'espai per a equipaments es manté en 28.941 m2. D'aquesta manera, el sòl d'aprofitament privat s'incrementa de 213.217 metres quadrats de superfície a 233.579, sense que això impliqui un augment significatiu del sostre màxim edificable, que queda fixat en 144.576 m2.

L'estudi d'avaluació de la mobilitat generada per aquest nou sector, la xifra en 12.182 viatges al dia i recomana l'ampliació de les parades del servei actual d'autobús als polígons (L-9) des de la parada del Camí dels Frares fins a la rotonda d'accés al nou sector, que es pressuposta en un cost de 15.000 euros a l'any. Per a finançar-lo es preveu la signatura d'un conveni amb el promotor, Marbro Trade, SL, que finançarà amb 150.004 euros el servei per un període de deu anys.

Altres punts

La sessió també ha avalat amb el suport de tots els grups l'aprovació inicial a la modificació puntual del Pla general d'ordenació urbana de Lleida per tal d'ajustar les qualificacions de diferents espais al barri de Cappont, concretament en dos espais situats entre els carrers Esperança González, Abat Escarré, i Agustí Duran i Sanpere (on ara hi ha el bosc urbà de Cappont) i entre els carrers Riu Ebre, Salvador Espriu i Riu Besòs, en uns terrenys destinats en un futur a la construcció de l'institut de secundària del barri.

D'una banda, es regularitza la qualificació de part dels terrenys del bosc urbà del barri de Cappont, ja que actualment estan qualificats de sistema d'equipament comunitari, però es troben urbanitzats com a sistema d'espais lliures. I de l'altra, es reubica i s'amplia la superfície qualificada d'equipament comunitari, en detriment de la superfície qualificada de sistema d'espais lliures. Així, a l'espai per a equipaments on hi ha previst l'institut podrà ubicar-s'hi també un equipament sanitari.

També ha quedat aprovat el text del Conveni de col·laboració entre la Paeria i la Demarcació de Lleida del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya per testejar el sistema d'informe d'idoneïtat tècnica en els expedients de llicències urbanístiques i comunicacions prèvies d'obres i de l'acceptació de la cessió per part de la UdL de les escales de l'edifici de Biomedicina 2. La Paeria n'assumirà el manteniment.

Així mateix, ha prosperat la modificació de les bases específiques de la línia d'ajuts a projectes d'entitats culturals sense ànim de lucre de la ciutat, que pretén establir uns criteris d'avaluació més objectivables per poder valorar els projectes presentats, segons ha explicat el regidor de Cultura, Jaume Rutllant. 

El govern municipal destina a altres tasques els dos vehicles oficials assignats a Alcaldia

En resposta a una pregunta del PP, Miquel Pueyo ha explicat que els dos vehicles assignats a Alcaldia seran donats de baixa d'aquesta àrea tot i que seran destinats a altres tasques municipals. L'objectiu és "deixar de tenir un parc mòbil sobredimensionat", ha assenyalat l'alcalde. Així mateix, Pueyo ha justificat les targetes de crèdit de què disposen ell mateix i el seu cap de gabinet, Josep Maria Romero, i ha dit que serveixen per "evitar pagar per avançat i que després s'hagin de reposar aquests pagaments amb efectiu". 

L'alcalde ha recordat que l'actual govern publica des de febrer del 2020 al web municipal totes les factures que paga la Paeria i, en aquest sentit, també les despeses efectuades amb aquestes targetes. Miquel Pueyo ha explicat que la bestreta de caixa feta per Alcaldia entre juny del 2019 i juny del 2020 ascendeix a 11.060,50 euros, mentre l'efectuada per entre juny de 2018 i juny de 2019 va ser de 24.440,84 euros. 

L'alcalde ha explicat que de gener a maig d'aquest any, la despesa efectuada ha estat de 3.660,48 euros, dels quals 1.330,53 euros corresponen a despeses de carburant dels vehicles oficials que ara seran assignats a una altra àrea municipal. També ha dit que, entres les despeses efectuades pel seu cap de gabinet hi ha dues subscripcions, una al diari Le Monde, amb un cost de 99,99 euros, i una altra al setmanari La Directa, de 80 euros. 

Al començar la sessió, l'alcalde Miquel Pueyo ha expressat el compromís de constituir el Consell Editorial de l'Ajuntament de Lleida a mitjans de juliol. Per això, ha emplaçat els diferents grups municipals a proposar els seus respectius representants. Es tracta d'un consell assessor i de caire consultiu que va crear la Paeria per tal de vetllar per la informació consistorial i les relacions amb els mitjans de comunicació. La constitució d'aquest consell estava pendent en l'actual mandat. 

Més notícies a l'edició de LA MAÑANA en paperArticles relacionats