Lleida
4/20° C (boira i sol)
97% 26 km/h

24 febrer 2020

2020: l’any de les grans empreses familiarsL’any 20 és el que fa quinze dies que hem encetat. Tenim una nova dècada per endavant, la tercera del segon mil·lenni (o segona com es vulgui interpretar). Econòmicament i empresarialment els experts diuen que serà un any de contenció. Segons sembla, no hi haurà ni grans inversions ni grans creixements. 

El mercat interior es mantindrà estable i el creixement vindrà motivat per les exportacions. Els empresaris del país ens mostren més optimistes que els dels nostres veïns europeus (segons enquestes de les Cambres de Comerç) i caldrà veure com, -ara que ja tenim un nou govern a Espanya i tenim encara conflictes polítics i socials pendents de resoldre-, ens afecta a l’economia, a les empreses i als ciutadans.

Els indicadors ens diuen que el PIB ha crescut en un 1,7% a les empreses, gràcies en major mesura al mercat extern. El mercat nacional es desaccelera a causa de la menor demanda, i els llocs de treball continuen a l’alça, tot i això, en menor xifra que en el 2019.

A les empreses familiars espanyoles, gran motor del país, ens preocupa temes com: que estigui baixant la confiança en el mercat interior, la problemàtica en la recerca de mà d’obra qualificada, poder tenir finançament extern, i els alts preus de l’energia i en les matèries primeres. És curiós com a Europa preocupa, abans que tot el citat anteriorment, la manera en com es gestionarà el Brexit, les relacions comercials EUA-Xina i la caiguda de força que té actualment Alemanya.

Davant d’aquests resultats, se’ns demostra la complexitat del moment actual, i com les empreses familiars hauran de superar els reptes que tenen al davant. Ara són moments de millorar la facturació i incrementar la seva rendibilitat a curt termini. 

Cal que apostem per invertir en innovació, ja que cada cop és més difícil competir en un món digital i tecnològic més global. No s’hauria de dir en veu alta, però els llocs de treball tendiran a baixar, tot per tal de millorar les ràtios que he citat anteriorment.

Però si que ens preocupa seriosament la falta de governabilitat, que ara es confia en el fet que es reverteixi amb el nou govern estatal estrenat aquest passat dilluns. De fora sembla un govern fràgil, sense majories clares i que prové de dos processos electorals que han intentat trobar un suport més clar. 

Aquesta situació ha estat una de les principals preocupacions de les empreses familiars, molt per davant de l’absència de reformes estructurals, la qual els darrers anys havia estat de les principals preocupacions dels empresaris familiars, que han observat com la regulació no venia acompanyada donat els profunds canvis que s’han anat donant a la societat i al sistema econòmic.

Vist des de dalt, la meva anàlisi particular i que vaig repetint sovint durant les darreres setmanes, és que les grans empreses, ens farem més grans, i les petites, tendiran a disminuir la seva capacitat i potencial. 

Estem immersos en un moment en el qual la classe mitjana empresarial està desapareixent, amb una gran divisió entre la grandària empresarial de les societats mercantils. Les empreses mitjanes que durant la crisi passada varen apostar en convertir-se grans empreses, van saber prendre 6 decisions que les han posicionat com a líders dels seus sectors.

Aquestes varen ser: 1- Tenir una visió estratègica i analítica. 2- Crear una planificació a llarg termini i apostar per la innovació i la diversificació. 3- Posar èmfasis en els processos, els productes i els serveis. 4- Un bon posicionament del Brànding. 5- Una esmerada cura en l’atenció al client. I 6 i últim- Cuidar i motivar el capital humà. 

Tota aquesta suma ha permès i ajudarà a fer que les societats empresarials, i molt especialment les familiars, apostin per continuar liderant el teixit social econòmic i contribueixin a aportar progrés i benestar a la societat actual.SOBRE L´AUTOR

0 Comentaris

    No comments

Aporta el teu comentari

Add comment - required field

Amb el suport de: