Lleida
3 - 14° C (sol i núvols)
97% 26 km/h

16 desembre 2018

El demà de les dones treballadoresDemà és el dia 8 de Març, el Dia de la Dona Treballadora. Cal remuntar-nos al 1975 per saber el perquè d’aquesta elecció. L’ONU va voler institucionalitzar aquesta data amb la finalitat d’arribar a aconseguir la igualtat, la justícia, la pau i el desenvolupament entre dones i homes. Tot i que la història és molt confusa, l’arrel de l’elecció d’aquest dia ve marcat per la celebració d’una manifestació el mateix dia de l’any 1857, on un grup de dones treballadores tèxtils de Nova York es varen manifestar per protestar per les baixes condicions laborals que tenien.
A Espanya fa onze anys que es va aprovar la Llei Orgànica de la Igualtat efectiva entre Dones i Homes, però així i tot, a la pràctica encara no s’està aplicant com Déu mana. Com a empresari inquiet que sóc, no me’n puc estar de reclamar que aquesta igualtat sigui emprada molt més del que actualment ho estem fent, doncs avui en dia, essent mínima la diferència entre tots dos gèneres, no és pal·les en l’àmbit laboral. Personalment, considero que hi ha una sèrie de punts els quals encara no s’han fet els deures davant d’aquesta reclamació d’igualtat. Els més importants, al meu parer, són:
–El 26% de mitja salarial que hi ha de diferència a Espanya amb els salaris dels homes i les dones. El curiós del cas és que no només és el sector privat, sinó que qui fomenta les lleis, el sector públic, tampoc està complint-ho. Un estudi afirma que de 29 països de la Comunitat Europea, Espanya ocupa el 14è lloc de diferencia salarial entre tots dos sexes. Ara bé, Barcelona seria una de les capitals més igualitàries quant a sous.
– Els permisos parentals continuen essent cosa de dones. Un irrisori 2% dels permisos de maternitat són transferits als homes. En un passat, ja es va fer un gran pas amb la creació d’un permís de paternitat de quatre setmanes, però en aquests temps actuals caldria ampliar-lo o igualar-lo a fi de fer-lo equiparable al de les dones.
–La segregació horitzontal encara es troba per resoldre, no podem encara atorgar una sèrie de feines i responsabilitats a les dones, i unes altres als homes. La divisió sexual masculinitzadora o femininitzadora tristament encara està imperant en el mercat laboral.
– Els perfils directius són cosa d’homes. Un altre gran assumpte i exemple de segregació no escrita. Les quotes actuals de dones directives no són igualitàries i, tot i que hi ha casos, com les llistes electorals que tendeixen a ser-ho, les grans empreses espanyoles (com les de l’Ibex-35, per exemple) continuen no volent-se adaptar a aquestes quotes.
– A més a més d’aquests punts, també n’hi ha d’altres que culturalment afecten la mà d’obra femenina, com els riscos laborals provocats per feines més masculines que femenines, o bé, els dels estereotips provocats per l’ús del cos de les dones, cosa que mai es faria amb el dels homes. I finalment, el de l’acosament sexual al lloc de treball, on tot i que cada cop més hi ha protocols a les negociacions de convenis que contemplin aquest aspecte, sempre hi ha algun fet trist que continuï donant a llum la conducta dominant dels mascles.
Vist des de dalt, i com a empresari, pare i cap de família que sóc, de tots els punts que he citat, crec que el que encara no està ben regulat i reconec que cada casa és un món, és el de la conciliació de la vida familiar i la laboral. Històricament a casa nostra, la de la feina familiar, sempre ha estat una tasca adjudicada a les dones, però no cal obviar que les noves generacions que pugen, com la meva, cada cop més la feina és compartida. Però tot i això, les condicions laborals en moltes cases no és propensa en què pugui arribar a fer-se en harmonia. Els horaris cada cop són més irregulars, es canvien molt sovint i la flexibilitat no acostuma a ser voluntària (sinó imposada). Amb tot això, al final, les parelles i matrimonis amb fills no només els és complicat tenir una conciliació, sinó al final els impedeix tenir una vida familiar digna i com es mereix.SOBRE L´AUTOR

0 Comentaris

    No comments

Aporta el teu comentari

Add comment - required field

Amb el suport de: