Lleida
15/27° C (sol)
97% 26 km/h

20 setembre 2020

Tramitació preferentLes mesures adoptades per l´estat d´alarma fan preveure un increment de litigis en relació amb el dret de família  motivats, per una banda,  pels  desequilibris en el temps de gaudi dels fills en el desenvolupament del règim de guarda i custòdia i el règim de visites dels menors com a conseqüència del confinament,  però també per l’alteració substancial  de la situació econòmica de les persones obligades al pagament de les pensions d’aliments o d´aquelles que tenen dret a la seva percepció. El RDL 16/2020, de 28 d’abril, de mesures processals i organitzatives per a fer front al Covid-19 en ‘àmbit de l’administració de justícia, regula un procediment especial i sumari, durant la vigència de l´estat d’alarma i en els tres mesos següents, per atendre d´una manera preferent aquests tipus de demandes encarades a restablir l´equilibri del règim de visites o revisar les pensions d´aliments. En primer lloc però no hem d´oblidar que sempre és recomanable intentar arribar a un acord entre les parts i acudir a la via judicial quan aquest no és possible. La mesura és positiva, veurem a la pràctica si el procès és ràpid com es diu al paper!SOBRE L´AUTOR

0 Comentaris

    No comments

Aporta el teu comentari

Add comment - required field

Amb el suport de: