Lleida
4/16° C (sol i núvols)
97% 26 km/h

28 gener 2020

El torn de les comissionsEl Tribunal Suprem ha dictat una sentència de data 25/10/2019 en la qual declara abusiva la clàusula de l’entitat Kutxabank que estableix el cobrament d´una comissió de 30 euros per la reclamació de descoberts o de posicions deutores vençudes a l´aplicar-se de manera automàtica, sense justificar cap tipus de gestió, i preveure la seva reiteració. A més a més, no explica quin tipus de gestions es duran a terme ni en quines condicions, indeterminació de la comissió que genera abusivitat ja que suposa que cada cop que es produeix un descobert suma una comissió als interessos de demora, infringint l´art. 85.6 TRLGCU ( indemnitzacions desproporcionades) i el 87.5 del mateix text legal (cobrament per serveis no prestats). Tanmateix, tampoc la considera una clàusula penal perquè no estableix un pacte de pre-liquidació de danys i perjudicis ni substitueix la seva indemnització al cobrar també els interessos de demora, ni pot tenir una finalitat només punitiva ja que es sancionaria dos cops el descobert i seria desproporcionat. És la primera sentència de l´Alt Tribunal en aquest sentit, però no implica que totes les clàusules per descobert que ens cobren les entitats bancàries ho siguin. Caldrà estudiar cas per cas si reuneixen el requisits.SOBRE L´AUTOR

0 Comentaris

    No comments

Aporta el teu comentari

Add comment - required field

Amb el suport de: