Lleida
20-41° C (sol)
97% 26 km/h

24 juliol 2019

Com augmentar la teva productivitatFa uns dies hem tingut la sort de tenir a Lleida, en el marc d’un acte organitzar per ESADE Alumni Lleida, a Agustín Peralt. L’Agustín és doctor en Administració i Direcció d’Empreses i MBA per ESADE. I des de fa uns anys, ajuda a directius i professionals a tenir millors resultats amb menys estrès, és a dir, a ser més productius. I per fer-ho, ha desenvolupat el seu propi mètode FASE (Focus, Atenció, Sistematització i Energia).  Tot comença amb la fase del Focus. Com diu Robin Sharma, “hem de deixar de gestionar el temps i començar a gestionar on posem el nostre focus”. En aquesta fase, Agustín aconsella eliminar els “roba temps”, és a dir, interrupcions freqüents que ens fan menys productius. Entre aquests enemics es troba el correu electrònic, el WhatsApp, les xarxes socials, Internet, reunions improductives, converses personals i per telèfon... No és que aquests elements no sigui útils, però s’han de gestionar bé i dedicar-los-hi els moments adients. També recomana delegar tasques sense valor afegit, per a que et puguis centrar en aquelles tasques on aportes més valor. Cal també separar les tasques importants i les urgents. Prioritzar les primeres respecte les segones i aprofitar els moments del teu dia en el que pots rendir més per fer les tasques importants. També saber dir No és imprescindible per millorar la teva productivitat. En segon lloc tenim l’Atenció. Agustín parla de que la multitasca, és a dir, fer vàries coses alhora, no és cosa d’humans. Cal organitzar bé la feina i planificar-la per fer només una cosa en cada moment. Aposta per fer-ho en blocs de 45 minuts sense interrupcions. Que puguis donar el màxim rendiment en aquesta estona i després 15 minuts per descansar i altres tasques de menor importància. La concentració també juga un paper important i evitar distraccions resulta imprescindible.  El tercer punt és la Sistematització. Com deia Steven Covey “la clau no està en prioritzar el que tens a l’agenda sinó en agendar el que és prioritari”. Sistematitzar consisteix en crear hàbits o rutines, tant a nivell mensual, com setmanal i diari. Afirma Agustín que la disciplina és imprescindible. També aconsella el que en diu com stop and think, és a dir, parar i prendre distància mental per tal d’analitzar les nostres rutines i estudiar com podem ser més productius. Cal planificar aquests moments de parar i pensar. També recomana treballar amb agenda i tenir estones d’oci i esport planificades durant la setmana.  I en darrer lloc del mètode FASE tenim l’Energia. És el pilar fonamental en qualsevol procés de millora de la productivitat. El Dr. Peralt parla de 3 energies. L’energia física és imprescindible. Cal disposar d’una bona quantitat i qualitat de descans. També tenir una bona alimentació és crucial per assolir bons resultats a la feina. I fer esport amb certa freqüència. També parla de l’energia emocional. Gestionar amb intel·ligència emocional, tenir estones de meditació i tenir un bon equilibri entre feina i oci resulta imprescindible. I també cal augmentar la teva energia cognitiva. Cal mantenir el cervell en forma. Tenir l’actitud i les ganes d’aprendre sempre. Bon hàbits de lectura i el desig d’anar millorant.  En definitiva, un gran mètode per a que tots puguem millorar la nostra productivitat. Ho ha plasmat en el seu llibre Lidérate on explica pas a pas el seu mètode FASE. Una forma fàcil de ser més productius. Perquè com deia Peter Drucker “el temps és el recurs més escàs; si no es gestiona de manera correcta, res més pot ser gestionat”. SOBRE L´AUTOR

0 Comentaris

    No comments

Aporta el teu comentari

Add comment - required field

Amb el suport de: