Lleida
20-32° C (sol i núvols)
97% 26 km/h

17 juliol 2019

'Soft skills'Les soft skills, o les ‘habilitats toves’ són cada cop més importants en el mercat laboral. Entre aquest tipus d’habilitats s’inclouen la capacitat de comunicar eficientment, la capacitat de treballar en equip, l’actitud positiva, l’empatia, la creativitat, les habilitats interpersonals, la flexibilitat, la capacitat de lideratge... Els professionals actuals cada cop estan més qualificats. Fa uns anys tenir titulació universitària o comptar amb diferents màsters i postgraus era un factor diferencial, un factor clau d’èxit. Avui en dia, afortunadament, la capacitat d’estudiar s’ha estès moltíssim, no només en nombrosos països sinó també s’ha estès molt en totes les classes socials. La formació en línia, sense dubte, ha ajudat a democratitzar més que mai aquest accés a la bona formació. En l’actualitat, qualsevol persona que vulgui formar-se en un àmbit determinat té nombroses opcions per fer-ho amb uns recursos molt reduïts (o gratuïtament). I aquesta democratització de la formació ha comportat que, actualment, el mercat laboral compti amb més quantitat que mai de professionals molt ben preparats.  Ara bé, a mesura que ha anat augmentant el nivell de formació de la majoria de professionals, també ha augmentat de forma molt significativa la importància de disposar d’un bon nivell de soft skills. Les empreses cada cop donen més importància a aquestes habilitats personals. Segons el darrer estudi sobre el mercat laboral espanyol realitzat entre Infojobs i ESADE, les soft skills més valorades per les empreses són: la capacitat de treballar en equip, la capacitat de resoldre problemes i conflictes i la capacitat de prendre decisions. Com se sol dir, les teves habilitats dures (hard skills, o coneixements tècnics) t’aconseguiran una entrevista, però la decisió que et donin el lloc de treball o no dependrà bàsicament de les teves soft skills
I aquest canvi o aquesta major importància de les habilitats toves en el món professional ha de comportar canvis radicals en el món de l’ensenyament i la docència. Recentment, la consultora nord-americana Gallup ha enquestat més de 4.000 pares i mares, professors i professionals del món de la docència i la gran majoria han contestat que, les soft skills són al seu parer tant o més importants que les hard skills. Per tant reclamen que en l’etapa educativa es sigui tan exigent i es posi tanta atenció als coneixements tècnics com a les habilitats personals. També ressalta l’estudi que la majoria de pares i mares estan convençuts que els seus fills i filles reben i rebran millor educació que la que van rebre ells. Això és una molt bona notícia. L’educació a nivell general va millorant i cada cop és millor i més accessible per tothom. 
Però també cal destacar, segons l’estudi realitzat, que tenir bon expedient acadèmic no influeix directament en l’èxit professional. La importància d’aconseguir bones qualificacions en la etapa formativa cada cop està menys relacionada amb l’èxit professional (quan fa uns anys aquestes dues variables estaven molt més relacionades). I aquesta baixa correlació entre qualitat de l’expedient acadèmic i el nivell d’èxit professional es deu bàsicament a que, segons les dades recollides, no n’hi ha prou amb tenir bons coneixements tècnics en un àmbit concret. Cal que els professionals siguin capaços de complementar aquesta formació acadèmica amb habilitats personals. Per tant, tots els pares i mares i tots els que ens dediquem a la docència ho hem de tenir ben present. No n’hi ha prou amb transmetre coneixements, hem de potenciar també el desenvolupament personal dels nostres alumnes.SOBRE L´AUTOR

0 Comentaris

    No comments

Aporta el teu comentari

Add comment - required field

Amb el suport de: