Lleida
6/21° C (sol i núvols)
97% 26 km/h


El Programa de detecció precoç del càncer de mama de la Regió Sanitària Lleida reprèn l’activitatHo fa seguint el protocol per la COVID-19


Després d’un període de contenció de la programació provocat per la pandèmia de la COVID-19, la setmana passada el Programa de detecció precoç del càncer de mama (PDPCM) de la Regió Sanitària Lleida va reprendre l’activitat en les dues Unitats Radiològiques de Cribratge (URC): la clínica Mi NovAliança i la Unitat Mòbil de Mamografies. La represa de l’activitat es fa aplicant el Protocol COVID-19. Així, se citaran les dones participants cada 15 minuts i la cita serà per telèfon amb un màxim d’una setmana d’antelació per evitar imprevistos. A més, les URC aplicaran el Protocol COVID-19 pel que fa a la neteja, desinfecció i distància de les pacients. Ambdues URC disposen a partir d’ara de mamògrafs digitals nous.

 

Resultats del PDPCM de la Regió Sanitària Lleida el 2019

El PDPCM va ajudar a detectar de manera precoç un total de 68 càncers a la Regió Sanitària (RS) Lleida el 2019, el que suposa una taxa de detecció de 5 càncers per cada 1.000 dones cribrades. Es tracta d’un programa inclòs al Pla director d’oncologia i una de les línies estratègiques d’actuació del Pla de Salut territorial de Lleida, dins el projecte de potenciar els programes de promoció de la salut i prevenció de les malalties.

El programa està adreçat a 48.849 dones d'entre 50 i 69 anys de la RS Lleida. D’aquestes, s’han exclòs del programa 19.024 dones per diferents causes: defunció, patologia mamària i càncer, per voluntat de la pacient i per errors de padró. Per tant, la població considerada com elegible és de 29.825 dones, de les quals se n’invita la meitat cada any. D’aquestes dones, 13.595 es van realitzar una mamografia de cribratge, el que representa el 65,1% del total de convidades a la prova, un 7% menys que el 2018. Cal destacar que, encara que la participació ha baixat, s’han realitzat 1.481 mamografies més que el 2018.

El 2019, el 89,7% dels resultats de les mamografies van ser negatius i/o clarament benignes i se citaran a les dones per a una propera mamografia en dos anys. En total, 630 dones citades el 2019 seran convocades abans dels dos anys per fer-se una nova mamografia, als 6 o 12 mesos de la darrera, per tal de fer seguiment d’alguna lesió, i en el cas de 766 dones es van reconvocar per a fer estudis addicionals.

Davant la sospita de malignitat, l’any 2019 es van derivar 149 dones a la Unitat Funcional de Mama (UFM) de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova (HUAV) on un equip multidisciplinari de professionals sanitaris va valorar les imatges i va realitzar proves més específiques per fer-ne el diagnòstic. D’aquestes es van diagnosticar 68 càncers de mama, que representa una taxa de 5 càncers per cada 1.000 dones cribrades. Aquesta xifra supera els estàndards de qualitat de la Guia Europea de Cribratge (entre 2,3 i 4,6 per 1.000 dones cribrades). Seguint les tendències europees, la taxa de detecció de càncer de mama tendeix a estabilitzar-se en els Programes de cribratge de mama.

El PDPCM a la RS Lleida compta amb dues Unitats Radiològiques de Cribratge (URC) diferenciades pel seu àmbit d’actuació geogràfica: una a la clínica Mi NovAliança, que atén les dones de Lleida ciutat i dóna suport a la Unitat Mòbil en controls avançats i estudis addicionals; i la Unitat Mòbil, que fa les mamografies de les dones de les comarques de Lleida.

 

Detecció precoç del càncer de mama

El càncer de mama és el càncer més freqüent en les dones de Catalunya. Es diagnostiquen aproximadament 3.400 casos cada any d’aquesta malaltia en dones de 50 o més anys (2015). Un nombre important d’aquestes dones sobreviuran a la malaltia, malgrat això, a Catalunya cada any moren unes 1.000 dones per aquesta causa.

El cribratge permet detectar amb la mamografia tumors tan petits que fins i tot no són palpables. No és recomanable autoexplorar-se les mames com a únic mètode de cribratge. Així doncs, el programa de detecció precoç consisteix a realitzar una mamografia cada dos anys en dones entre 50 i 69 anys. Aquest període d’edat és en el que el cribratge ha mostrat la seva eficàcia de manera clara.

Com més aviat es detecta el càncer de mama de més opcions terapèutiques es disposen, especialment de les menys agressives (cirurgia conservadora en lloc de mastectomia). És important destacar que la supervivència de càncer de mama als 5 anys és aproximadament del 85%, i cada cop més, els avenços científics milloren els tractaments i eviten haver de sotmetre’s a quimioteràpies, en benefici del benestar de la dona.

El futur del cribratge passa per una assistència individual i personalitzada basada en estudis genètics. Des de l’IRBLleida ja s’hi està treballant, a través del Projecte “Decido”, liderat per Montse Rué i en el qual el PDPCM hi col·labora.

Més notícies a l'edició de LA MAÑANA en paperSOBRE L'AUTOR

Articles relacionats