Lleida
3 - 14° C (sol i núvols)
97% 26 km/h


L'Arnau de Vilanova endega un projecte per millorar la vida dels pacientsPermetrà disminuir el temps requerit per al diagnòstic de mieloma múltiple i gammapaties monoclonals


L’Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida ha posat en marxa el projecte Enllaç. Es tracta d’una iniciativa que té com a objectiu un maneig integral, continuat i de màxima qualitat dels pacients amb mieloma múltiple, a partir de la incorporació de la figura del gestor de casos. Aquest professional té formació en infermeria i coneixements previs de l’àmbit de l’hematologia i l’oncologia.

El gestor de casos coordinarà intervencions, dates i processos, agilitzarà exploracions i visites mèdiques que requereixin una atenció i un tractament de la malaltia més propers. D’aquesta manera, s’aconseguirà una comunicació integral entre totes les especialitats que participen en el procés assistencial i que requereixen una figura que actuï com a nexe d’unió entre els diversos serveis, nivells assistencials i centres sanitaris. A través d’aquest diagnòstic el pacient disposarà d’un vincle més àgil amb el Servei d’Hematologia, cosa que permetrà que plantegi dubtes i que s’organitzin consultes extres de forma programada per valorar les complicacions que poden sorgir durant la malaltia.

En la primera fase del projecte Enllaç, el Servei d’Hematologia de l’Hospital Arnau definirà la guia d’actuació de la gestió de casos, des de l’inici i durant el seguiment, i també detectarà les responsabilitats i funcions del professional gestor de casos. Els avantatges d’aquesta figura s’avaluaran periòdicament mitjançant la satisfacció dels pacients a través d’una enquesta i de l’avaluació de l’eficiència del sistema segons el temps de diagnòstic, tractament, nombre de visites, hospitalitzacions i anàlisi de costos.

Coincidint amb la incorporació del gestor de casos al Servei d’Hematologia s’ha iniciat un projecte no presencial de gammapaties monoclonals benignes. Es tracta de la gammapatia monoclonal de significat incert (GMSI), una alteració que es detecta en un 3 % de la població major de 65 anys i que suposa una situació asimptomàtica que, habitualment, només requereix un control analític anual que permeti objectivar-ne l’estabilitat. Només l’1 % anual dels casos presenta una progressió a una gammapatia maligna, com ara el mieloma múltiple.

Atès que es tracta d’una alteració amb poc potencial de malignitat que es dona en persones d’edat avançada, i tenint en compte el factor que suposa l’àmplia dimensió de l’àrea sanitària de Lleida, el seguiment de forma no presencial permetrà millorar la qualitat de vida d’aquests pacients pel fet que evitarà que es desplacin a l’Hospital i en permetrà el control mitjançant una visita telefònica.

El control no presencial del gestor de casos suposarà per als pacients conèixer els resultats del seu estudi analític, que han estat prèviament avaluats per un professional de medicina especialista en hematologia, i resoldre possibles dubtes en relació amb la seva gammapatia, en tots els casos en estreta relació amb el Servei d’Hematologia. Tot i això, sempre que es consideri necessari, el gestor de casos tramitarà una visita presencial, que permetrà que l’especialista en hematologia faci la valoració dels pacients.

Informació i fotografia: ICS Lleida

Més informació accedint al web com a subscriptor/-a en aquest enllaçArticles relacionats